Temetőinkkel foglalkoztak(nak) a képviselők

Szentes Város Képviselő-testülete április 25. ülésén a Pálmások Szövetsége képviselője, Dömsödi Mihályné kezdeményezésére napirendként tárgyalta meg a Városi temetők aktuális helyzetének felméréséről készült tájékoztatót. A Városellátó Nkft. munkatársa, dr. Bujdosó Károly és Berezvai Csilla főkertész, a temetőket fenntartó egyházak közreműködésével, állították össze a képviselők elé kerülő előterjesztést.

Mind a Szentesi Evangélikus Egyházközség, mind a Szentes – Felsőpárti Református Egyház, valamint a Szent Anna Plébánia részéről is felmerültek aktuális, elhúzódó teendők, mint például ravatalozó építése, felújítása, kerítésrészek telepítése, a hulladékgyűjtés és szállítás problémái, vagy a nyilvántartások számítástechnikai rendszerének korszerűsítése.
Az előterjesztést kezdeményező képviselő asszony azon túl, hogy a határozati javaslat a tájékoztató tudomásul vételéről rendelkezett, módosító indítvánnyal élt a következők szerint:

Meg kell állapodni abban is, hogy a ravatalozó környékének rendben tartása kinek a feladata.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a következő temető fejlesztéseket támogatja a város költségvetéséből … forint összeg erejéig, éves szinten:
*Az összegyűlt zöldhulladék helybeni komposztálása. *A további hulladék szelektív gyűjtése és kezelése. *A temető épített örökségének megóvása, beleértve a különleges, egyedi építésű magánépületeket, síremlékeket. *Infrastrukturális ellátottság: utak állapota, vízvételezés, illemhelyek létesítése. *A temető faállományának állapotfelmérése, temetői fasorok telepítése. *A temető biztonságát szolgáló intézkedések.
A fenntartók a rendelkezésre álló összegre minden év … hó… napjáig nyújthatják be támogatási igényüket.
Az előterjesztés megtárgyalásakor már a Városfejlesztési bizottság ülésén is támogatást kapott a javaslat azzal, hogy az önkormányzat illetékesei és a fenntartó egyházak képviselői közösen alakítsák ki a helyi temetők fejlesztése szempontjából meghatározó, támogatandó feladatok sorrendjét. Ez az elképzelés megerősítést nyert a képviselő-testület ülésén. Jelenleg az egyeztetés előkészítés alatt áll.
V.V.
Fotó: dt. A Bánomháti temetőben az ősnövényzet burjánzása számos sírt zár el a külvilágtól.

A temetői hulladék kezelése és szállítása is érdemes az átgondolásra.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.