Iparos közgyűlés – elismerésekkel

A Szentes és Vidéke Ipartestület második alkalommal tartotta éves közgyűlését egyesületként. Ez alkalommal, május 11-én 8 határozatot hoztak.

A megjelent tagság elfogadta Kádasi Zoltán elnök beszámolóját, aki az előző éves munkáról szóló összefoglalójában kiemelte a helyi iparosság érdekképviselete érdekében tett lépéseket, valamint a tagok napra kész tájékoztatását. Létrehozták a www.szentes.szaki.hu honlapot, ahol a tagságot érintő aktualitásokról, törvényi változásokról, s azoknak az iparosságra várható hatásairól tájékozódhatnak a tagok és érdeklődők.

Kádasi Zoltán ismertette, hogy az elmúlt év során 4 panaszos esettel fordultak az ipartestülethez. Örömmel nyugtázta, hogy egyik eset érintettje sem egyesületi tag.

Kiemelte továbbá, hogy a székházuk kihasználtsága tovább javult, a nagytermet a tagság is rendszeresen igénybe veszi családi rendezvények megtartására, ám az egyesület is egyre több saját rendezvényben gondolkodik, gyarapítja a jó együttműködést más szervezetekkel is. A nagyterem 80 fő befogadására alkalmas. A rendezvényekhez evőeszközöket, tálaló készletet tudnak biztosítani. A tagság a nagyobb ünnepekről, így Mikulás, Farsang, megemlékezik. A nagy sikerű családi napot ez év június 30-án ismét megrendezik.

Megkoszorúzták a háborús hősként elesett iparosok emléktábláját.

Az elnök az egyesület gazdálkodásáról azt mondta, mára önfenntartóvá váltak, takarékos, rentábilis működés mellett, kiemelte és megköszönte a tagság segítő, önkéntes munkáját, amely a székháznak a belső, és az udvar, a külső környezet rendbetételében is  tetten érhető.

Szentes Város Polgármestere Szirbik Imre is köszöntötte az iparosokat, aki megköszönte az iparosság aktív gazdaságformáló közreműködését. Jó hírként tolmácsolta, hogy a Rákóczi utcai tanműhely megvásárlásával, és a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum részére történő bérbeadással továbbra is, hosszú távra fogja szolgálni a Zsoldos Ferenc Szakközépiskola építőipari szakképzési bázisát. Felhívta továbbá a megjelentek figyelmét, hogy a Szentes és Vidéke Ipartestület, civil szervezetként a város civil alapjára is tud pályázatot benyújtani.

Paksi Anikó elismerése.

Ezután elismerések átadására is sor került. A „Kézműipar szolgálatáért…” Emléklapot kapott a médiák kategóriájában lapunk, a Városi Visszhang, amelyet személyem vett át. Önkéntes segítő munkájáért ugyancsak elismerésben részesült Paksi Anikó és Ternai Anita egyesületi tag.

Kép és szöveg: Dömsödi Teréz

Ternai Anita elismerése.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.