“Tudásvásárra” készül a Kiss Bálint iskola

A Kiss Bálint Református Általános Iskola a Szentes Református Nagytemplomi Egyházközséggel közösen indult az EFOP-3.3.7-17-2017-00047 “Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben c. pályázaton. Az immár megvalósulás előtt álló nyertes projekt nyitórendezvényét tartották a Szecessziós Házban március 13-án.

A média munkatársait elsőként Farkas Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte, aki gratulált az intézmény nyertes pályázatához. Hangsúlyozta, hogy hazánknak megfelelő tudással rendelkező emberekre van szüksége, a középfokú oktatást pedig csakis a kiváló alapokra lehet építeni. Méltatta az iskola pedagógiai munkáját, és kiemelte azokat az előnyöket, amelyeket a mostani nyertes projekt új képzési formákkal, mint pl. gazdálkodási, pénzügyi ismeretek, tud majd nyújtani a gyerekek számára. A projekt innovatív módon teszi lehetővé az új ismeretek, tudományos eredmények elsajátításának lehetőségét – tette hozzá.

Az egyházközség képviseletében Fehér Csaba lelkész a református iskola, mint folyamatosan eredményesen pályázó intézmény, előnyeiről szólt. Az itt folyó oktató-nevelő munka alapján az iskola megállja helyét, sőt kiváló helyen szerepel az országos rangsorban. Olyan kiemelkedő iskola, amelynek az értékteremtő munkájára méltán büszkék. A nyertes pályázat örömében osztozva: “Istené a dicsőség!” – mondta.

Karikó-Tóth Tibor iskola igazgató a nyertes pályázat részleteit az alábbiakban részletezettek szerint fejtette ki:

 1. A Pályázó intézmény BEMUTATÁSA

pályázó: Kiss Bálint Református Általános Iskola

 • Örökös ÖKOiskola
 • Kiváló akkreditált Tehetségpont
 • Ökogyülekezet
 • IKT eszközök kiemelt használata (e-learning, oktatóportál)
 • Modulhetek, projektnapok, Tudásvásár
 • Átlag feletti kompetencia eredmények
 • Együttműködés a SZTE pedagógiai karával
 • Uniós és hazai pályázatok megvalósítása (HEFOP, EFOP, TÁMOP, TIOP, Határtalanul, Comenius, NKA)
 1. Célcsoport bemutatása

Közvetlen célcsoport: Kiss Bálint Református Általános Iskola projektbe bevont 13 pedagógusa és 310 diákja

Közvetett célcsoport: az általános iskola azon tanulói és pedagógusai, akik a projektbe nem kerültek bevonásra, illetve a tanulók szülei. Esetünkben ez 270 diákot, 22 tanárt és 260 szülőt érint.

A projekt célja: olyan tanórán kívüli ismeretterjesztő és fejlődést elősegítő programok megvalósítása, melyek művészeti, kulturális és kreatív tartalommal rendelkeznek és hozzájárulnak a gyermekek különböző kompetenciáinak fejlesztéséhez, ezáltal kiterjesztve és színesítve a neveléshez és képzéshez való hozzáférés lehetőségeit.

 1. Előnyök

Előnyök:

 1. Minőségi oktatáshoz való hozzáférés
 2. Pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése
 3. Új szakmai tartalmak kidolgozása
 4. Az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazása
 5. Tanulói kompetenciák fejlesztése
 6. Iskolai közösség fejlesztése
 7. Tanulók közötti együttműködések erősítése
 8. Az informális és nem formális tanuláshoz szükséges tér kialakítása
 9. Az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása           4. A PROJEKT SZAKMAI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

Beruházások

 • Eszközbeszerzés 12 065 000 Ft
 • Immateriális javak beszerzése 603 250 Ft

Módszertani fejlesztés

 • Kompetenciák fejlesztése – A pénz világa projekt (pénzügyi-gazdálkodási ismeretek oktatása)
 • A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése – logikai fejlesztések matematikusokkal (A tanulók logikai gondolkodásának fejlesztése)
 • Lelki és fizikai egészség fejlesztése – diákrelax és a Boldog Iskola cím elnyerése (tanulók helyes önértékelésének és empátiás képesség fejlesztése)
 • Az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása
 • Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése

Pedagógusok és diákok felkészítése

 • Interaktív előadássorozat szervezése diákoknak
 • Pedagógusok felkészítése
  • Műhelymunka szervezése (15 fő 5 alkalom)
  • Tehetséggondozás pedagógus képzés (15 fő, 30 órás)
  • Asszertív kommunikáció pedagógus képzés (20 fő, 40 órás)

Az informális tanulási tevékenységek megvalósítása

 • A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése
 • Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek szervezése
 • A tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése
 • A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében
 1. szervezeti és infrastrukturális feltételek bemutatása
 • projektmenedzsment
 • szakmai megvalósítók
 • módszertani fejlesztés kidolgozásában részt vevők
 1. Az indikátorok és műszaki-szakmai mutatók
 • Képzésben részt vevő pedagógusok száma: 6 fő
 • Informális és nem formális képzésben részt vevő diákok száma: 310 fő
 • Kidolgozott új képzési módszertanok száma: 1 db
 • Új módszertant alkalmazó intézmények száma: 1 db
 1. A PROJEKT Adatai

A projekt teljes költségvetése bruttó 74.969.365 Ft, amelynek 100%-a támogatás

A költségvetés legfontosabb elemei:

 • Beruházások: 12.668.250 Ft
 • Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 15.456.000 Ft + járulékok
 • Módszertani fejlesztés: 7.455.600 Ft
 • Pedagógusok és diákok felkészítése: 12.321.950 Ft
 • Informális tanulási tevékenységek megvalósítása: 13.938.225 Ft
 • Szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében: 2.984.500 Ft

A projekt megvalósítási időszaka: 2 év (2017.11.01-2019.10.31)

 

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.