Január 5-ig tehető javaslat a városi kitüntetésekre

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan, a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal kéri a város lakosságát, gazdasági és társadalmi szervezeteit, tegyenek javaslatot azon személyekre, kollektívákra, akiket, amelyeket méltónak tartanak arra, hogy részükre a „Szentes Város Díszpolgára” cím, illetve „A Városért Emlékérem” 2018 évben odaítélésre kerüljön.

„Szentes Város Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
„A Városért” Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi, gazdasági szervezeteknek, vagy intézményeknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, egészségügyi, oktatási-nevelési, kulturális, művészeti, sport és gazdasági élet bármely területén, ágazatában kiemelkedő munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
A részletes indokolással ellátott, a kitüntetésre javasoltak életútját és szakmai munkásságát bemutató indítványokat 2018. január 5-ig kérjük eljuttatni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájának, Szentes, Kossuth tér 6. szám alá.

A javaslattételre adatlap innen tölthető le: http://www.szentes.hu/?p=13944

Fotó archív dt. “A Városért Emlékérmet” kapta 2017-ben a Pom-Pom zenekar.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.