A Top 100 vállalkozás

Megújult formában jelent meg idén a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK)„Top 100 – Csongrád megye gazdasága 2017” című kiadványa, amelyet ezúttal a Délmagyarországot kiadó Lapcom Zrt. közreműködésével adott ki a gazdasági önkormányzat. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága, valamint a Központi Statisztikai Hivatal által készített elemzések mellett újdonságként interjúk, riportok gazdagítják a kiadványt.
Köszöntőjében Nemesi Pál, a kamara elnöke kifejtette, a megye fejlődési üteme szerényebb, mint az országos adat, a GDP-t tekintve nyílik az olló.

Ezért cégek külön-külön kifejtett erőfeszítéseit, egyéni teljesítményeket minél jobban össze kellene hangolni, ezeket egy irányba „állítani”. Kérdés, mit tud ezen segíteni a kamara? – tette fel a kérdést a gazdasági önkormányzat vezetője, melyet megválaszolva elmondta, hogy készül a megye gazdasági jövőképét felvázoló kamarai szakmai anyag, ami egy formálódó módszertan és nem akarja megmondani felülről a biztos megoldást. Hozzátette: ezzel együtt kellenek az ágazati példaképek, hogy ne a lemaradó régióban emlegessék a megyét és gazdaságát. Szerinte ugyanakkor jobban ki kell használni a Szegedi Tudományegyetemben rejlő tudáspotenciált is.
A megye árbevételének közel kétharmadát – az előző évi 60%-kal szemben – a top 100 vállalkozás teljesítette, továbbra is nekik köszönhető a megyei árbevétel-növekmény. A vezető nemzetgazdasági ágakban meghatározó szerepet tölt be a top100 vállalkozás: a kereskedelem árbevételének közel 70 százaléka, a feldolgozóipar árbevételének majdnem 80 százaléka, valamint a villamosenergia-ipar árbevétele szinte teljes egészében tőlük származik.
A top 100 vállalkozás a megye exportjának továbbra is közel 80 százalékát adja, de ennek mértéke nem érte el az előző évit. A feldolgozóiparon belül a top100 vállalkozás export árbevétele 90,5 százalékos.
Ez a vállalkozói kör jelentős szerepet tölt be a megyei foglalkoztatásban is. A top100 vállalkozás az átlagos állományi létszám közel harmadát tudhatja magáénak, miközben 1393 fővel növelte alkalmazottainak számát 2016-ban. A top100 vállalkozás a feldolgozóiparban foglalkoztatottak közel 60 százalékának, a kereskedelem, gépjárműjavításban foglalkoztatottak negyedének ad munkát.
Mind a Top 100, mind a megye összes vállalkozása esetében továbbra is jellemző a Szegedi járás kiemelkedő dominanciája, hiszen a társas vállalkozások közel kétharmada itt működik, ebből 60 top 100-as cég. A nettó árbevétel tekintetében is a Szegedi járás vezet, viszont az egy vállalkozásra jutó nettó árbevétel alapján a rangsor élén a Hódmezővásárhelyi járás áll, a megyei rangsort vezető vállalkozásnak köszönhetően. A megyén belül Szeged szerepe kiemelkedő a megye idegenforgalmában, itt koncentrálódott az összes vendégéjszaka 63%-a.

M. J.

Megjelent a http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=41396 online lapszámunk 1. oldalán.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.