Jön a házhoz menő lomtalanítás…

Szentes Város Képviselő-testülete június 29. ülésén módosította a települési hulladékról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2014. /VII.15.) sz. rendeletét.

Mivel ez év április elsejével az FBH NP Nonprofit Kft. látja el közvetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, szükségessé vált a vonatkozó helyi rendelet módosítása, pontosítása és kiegészítése. Az FBH NP NKft-hez csatlakozással bővül a szolgáltatás pl. a házhoz menő lomtalanítással, amely évente kétszer kérhető. Az új rendszer beindulásával a műanyag és papír hulladék szelektív gyűjtése is a ház elől történik majd kéthetente, erre rendszeresített zsákok felhasználásával. Folytatódik továbbá hagyományos módon a kommunális hulladék és a zöldhulladék elszállítása. Az új rendeletben pontosan kell rögzíteni a díjfizetési kötelezettség és szüneteltetés módját, valamint a Felgyői Hulladékkezelővel fennálló partnerség szabályait.

A hulladékszállításban közreműködő Városellátó NKft. a közeljövőben részletes tájékoztatót bocsát a lakosság rendelkezésére a változással járó tudnivalókról. A rendeletmódosítás elfogadásával az már hatályban van, tehát a technikai egyeztetéseken múlik, hogy az ősz folyamán mikortól lépnek életbe a gyakorlatban is a változások. A képviselő-testület a rendeletet azzal módosította, hogy a Városellátó NKft. munkatársainak felmérést kell készíteniük, és szeptemberben a képviselő-testület elé tárni, hogy mely szelektív hulladékgyűjtő sziget megtartását javasolják az új hulladék begyűjtési rend bevezetése után is, és miért.

Kép és szöveg: dt. 

Megjelent a http://ekonyvtar.vksz.hu/?docId=41319 online lapszámunkban. Mentve saját gépére, elolvashatja a további cikkeinket is.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.