Pedagógusok köszöntése, díszdiplomák átadása

Szentes Város Önkormányzata és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ június 9-én tartotta a Pedagógusnapi ünnepséget, amikor a megjelenteket köszöntötte Farkas Sándor országgyűlési képviselő, Szirbik Imre polgármester és a tankerületi központ igazgatója, Balázs József. Az ünnepség első részében a díszdiplomák átadására került sor. Az elismerést idén a következők kapták:

Fábián-Nagy Jenőné szül: Podani Anna 1947-ben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét a Szarvasi Luther Népiskolai Tanítóképző Intézetben. 7 éven át a fábiánsebestyéni Általános Iskolában, majd 1 tanévet a Berekháti, majd 25 éven át a Hékédi Iskolában tanított, ahonnan 1980-ben ment nyugdíjba. Ezt követően még 7 éven át a Koszta József Általános Iskolában napköziben dolgozott. Jogutód intézményként a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara Fábián-Nagy Jenőnének rubin díszoklevelet adományozott.

Pölös Istvánné szül: Sipos Rózsa 1947-ben szerezte meg népiskolai tanítói oklevelét a Cinkotai magyar állami Népiskolai Tanító(nő)képző Intézetben. 1949-től 12 évig a Bács-Kiskun megyei kiskőrösi járáshoz tartozó községek tanyai tanítója volt. Szentesen 1961-től egy tanévet a Berekháti, majd 21 éven át a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított, ahonnan 1983-ban ment nyugdíjba.  Jogutód intézményként a Gál Ferenc Pedagógiai Főiskolai Kar Pölös Istvánnénak rubin díszoklevelet adományozott.

Füsti-Molnár Jánosné szül: Jenei Julianna 1952-ben a hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben szerezte tanítói oklevelét. Szegváron az Újfalusi Iskolában, majd a Külsőiskolában dolgozott. Utána megjárta Belső-dónátot, ahol igazgató-tanító volt. Rövid ideig a Berekháti Általános Iskolában is dolgozott. 1958-ban került a Petőfi Sándor Általános Iskolába, ahonnan 30 év után, 1988-ban ment nyugdíjba. Nyugdíjasként tovább tanított még a Deák Ferenc Általános Iskolában. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Füsti Molnár Jánosnénak vas díszoklevelet adományozott.

Horváth Istvánné, szül: Kadáncz Magdolna 1952-ben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét a Hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben. 1951-57 között a külterületi általános iskolában dolgozott általános iskolai nevelőként, illetve tanítóként. 1960-ban Szegeden a Pedagógiai Főiskolán általános iskolai tanári oklevelet szerzett matematika-fizika szakon. 1957 júliusától a Kossuth Téri Általános Iskolában dolgozott 83’ évi nyugdíjba vonulásáig. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Horváth Istvánnénak vas díszoklevelet adományozott.

Mészáros Julianna szül: Mészáros Julianna 1957-ben szerzett magyar-történelem szakon középiskolai tanári oklevelet a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Ezt követően Csanytelekre került, majd Szentesre a Berekháti Általános Iskolába. Egy tanévet töltött a városszéli iskolában, majd főhivatású nevelőtanári állást vállalt a középiskolai leánykollégiumban. 1970-ben kérték fel az akkori Művelődési Osztály vezetésére. 1989-ben nyugdíjba ment, de ezután is még évekig tanított, előbb a Horváth Mihály Gimnáziumban, majd a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskolában. Nyugdíjasként is igen aktív társadalmi életet él, a városban közmegbecsülésnek örvend. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem  Bölcsészettudományi Kar Mészáros Juliannának gyémánt díszoklevelet adományoz, amelyet az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

Antal Istvánné szül: Békési Aranka 1954-ben a szegedi Pedagógiai Főiskolán szerezte meg orosz nyelv és irodalom szakon általános iskolai tanári oklevelét. Gyakorló évét a zákányszéki és csorvási általános iskolában töltötte, majd 2 tanévet Mórahalmon, 1957-től 1971-ig az Árpádhalmi Általános Iskolában, majd 1972-től 1987-ig nyugdíjba vonulásáig a Deák Ferenc Általános Iskolában tanított. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Antal Istvánnénak gyémánt díszoklevelet adományoz, amelyet későbbiekben fog átvenni.

Tóth Jánosné szül: Kincses Klára 1957-ben a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte meg történelem szakos középiskolai tanári diplomáját. Egy tanévet  a Szolnok megyei kunmadarasi, majd az ezt követő tanévtől a Damjanich, 1958-tól a Köztársaság Téri Általános Iskolában tanított. 1972-től igazgatóhelyettesként dolgozott 88’-as nyugdíjba vonulásáig. Szaktárgya tanításában fontos feladatnak tartotta, hogy diákjai a város történetével is megismerkedjenek. Lelkesedésének köszönhetően tanítványai közül többen választották a történelemtanítást, sőt a történész-kutatómunkát élethivatásként. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem  Bölcsészettudományi Kar Tóth Jánosnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

Dr. Kovalovszki Lajosné szül: Jármai Magdolna 1957-ben a Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Előbb a szegedi Szilléri Sugárúti Általános Iskolában, majd a szegvári, ezt követően pedig 5 évig a  Deák Ferenc Általános Iskolában tanított. 1966-tól 1973-ig a Külterületi Iskolák Igazgatóságánál igazgatóhelyettesi munkát végzett. 1973-ban a Kossuth Téri Általános Iskolában 1 évig igazgatóhelyettesként dolgozott. 1980-tól 1986-ig a mai Koszta József Általános Iskola igazgatóhelyettese, majd 4 tanéven keresztül 1993-as nyugdíjba vonulásáig igazgatója volt. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dr. Kovalovszki Lajosnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

Lakatos Zoltánné, szül: Miskolczi Julianna 1957-ben a szegedi József Attila Állami Tanítóképzőben szerezte meg tanítói oklevelét. Gyakorló évét a Hékédi, majd 1958-tól az Erzsébet Téri Általános Iskolában dolgozott 1991-es nyugdíjba vonulásáig. Az alsó tagozat valamennyi osztályában az évek folyamán minden tantárgyat tanított, dolgozott az iskolaotthonos rendszerben, valamint napközi-vezetői tisztet is ellátott. Munkaközösség-vezetőként is nagy szakmai tudással dolgozott, amelyet elismertek kollégái. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Lakatos Zoltánnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

 Dr. Szucsán Sándorné szül: Rozgonyi Rozália 1957-ben a hódmezővásárhelyi Állami Tanítóképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorlóévét a bokrosi Általános Iskolában töltötte, majd Szegvár község tanyai, később falusi iskolájában dolgozott. 1966-tól 1991-es nyugdíjba vonulásáig a Köztársaság Téri Általános Iskolában tanított, 1984-től pedig igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátott. Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar dr. Szucsán Sándornénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

Keresztes-Nagy Imréné szül: Farkas Katalin 1957-ben a szegedi Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét és 1 tanévet a Bokrosi, 1958-tól 1965-ig a Damjanich Általános Iskolában dolgozott. 1965-től  1993-ig, nyugdíjba vonulásáig a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított. Képesítést szerzett a női gyakorlati foglalkozások tanítására, valamint alapfokú népművészeti szakkörvezetői munkára. Ezt hasznosította is, mert 25 évig Nagymágocson vezetett felnőtt kézimunka szakkört. Évekig volt iskolai és városi napközis munkaközösség vezető. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Keresztes Nagy Imrénének gyémánt díszoklevelet adományozott.

Szentkúti Imre Lajosné szül: Farkas Mária Julianna 1957-ben a szegedi Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. 1956-tól 59-ig- egy évet képesítés nélkül – Derekegyházán, majd 1959-1973 között Martfűn, 1973-1975 között Kenderesen tanított. 1975-től 1993-ig a szegvári Általános Iskolában dolgozott, ahonnan közel 40 éves tartalmas pedagógiai munka után nyugdíjba vonult. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Szentkúti Imre Lajosnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

Oltyán Lajos 1957-ben a Szegedi József Attila Állami Tanítóképzőben szerezte meg tanítói oklevelét. A közoktatás és a közművelődés számos színterén dolgozott az elmúlt évtizedek alatt. Volt általános iskolai tanító, tanár, művelődési- és tanulmányi felügyelő, művelődési ház igazgató és közel másfél évtizedig a Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója. Eddigi életútja során sokat tett az ifjúság neveléséért és oktatásáért, mély hivatástudat és gyermekszeretet jellemzi. 1994 és 2006 között önkormányzati képviselő volt. Elkötelezettsége miatt tisztelet és megbecsülés övezi. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Oltyán Lajosnak gyémánt díszoklevelet adományozott.

Oltyánné Magyar Ágnes szül: Magyar Ágnes 1967-ben szerezte meg tanítói diplomáját a bajai Tanítóképző Intézetben. Először Bátmonostoron, majd Csávolyon, Szentesen a Berekháti Általános Iskolában, a Deák Ferenc Általános Iskolában és végül a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában tanított 1-4 évfolyamon matematikát, illetve munkaközösség vezető volt. Tanítványai rendszeresen városi, megyei és országos versenyek szereplői voltak, ahol kiváló eredményeket értek el. Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Oltyánné Magyar Ágnesnek arany díszoklevelet adományozott.

Haskó Mihály Lajos 1967-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán szerezte meg második diplomáját földrajz-rajz szakos tanárként. 1959-ben a szarvasi Állami Tanítóképzőben általános iskolai tanítói oklevelet szerzett. Gyakorló évét a békéssámsoni Általános Iskolában töltötte, ezt követően 18 évig a kondorosi Általános Iskolában tanított. 1978-tól 1994-ig, nyugdíjba vonulásáig a Deák Ferenc Általános Iskolában dolgozott. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Haskó Mihály Lajosnak arany díszoklevelet adományozott, melyet a későbbiekben fog átvenni.

Dr. Lóczi Jánosné szül: Lauró Mária 1967-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán szerezte meg földrajz szakos általános iskolai tanári oklevelét. Pályáját Tótkomlóson a Makó úti összevont tanyasi iskolában kezdte. 1968-ban költöztek Szentesre, ahol az Általános Iskolai Kollégiumban kapott munkahelyet. Egy év után a Deák Ferenc Általános Iskola tanítója 11 éven át. 1980-tól a Koszta József Általános iskola tanítója, majd 1991 és 99 között igazgatója. 2001-ig dolgozott az intézményben. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dr. Lóczi Jánosnénak arany díszoklevelet adományozott.

Csige Istvánné szül: Berezvai Erzsébet 1967-ben szerezte meg a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán általános iskolai alsó tagozatos tanítói oklevelét. A diploma megszerzése után két évig Magyartésen, a Központi Iskolában 1-4. összevont osztályban tanított. 1972-ben került a Petőfi Sándor Általános Iskolába. Kezdettől fogva nyitott volt mindenre, versenyeket szervezett, városi munkaközösség vezető volt, továbbképzéseken vett részt. Közel 40 éves tartalmas pedagógiai munka után 2002-ben vonult nyugdíjba. Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Csige Istvánnénak arany díszoklevelet adományozott.

Dr. Hrabovszkiné dr. Rideg Erzsébet szül: Rideg Erzsébet 1967-ben szerezte meg a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán kertészmérnöki oklevelét. 1966-tól a Kecskeméti Szakmunkásképző Iskolában, majd 1972-től nyugdíjba vonulásáig a Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetben (mai Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola) szakoktatói, tanári, vezetőpedagógusi, illetve ifjúságvédelmi munkakörben dolgozott. 1974-ben mérnöktanári diplomát, majd 1976-ban doktori címet szerzett. Tanítványai számos szakmai versenyen vettek részt kiváló eredménnyel. Jogutód intézményként a Szent István Egyetem dr. Hrabovszkiné dr. Rideg Erzsébetnek arany díszoklevelet adományoz, melyet az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

Gulyás László 1967-ben szerezte meg matematika-fizika szakos tanári diplomáját a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. Ezt követően került a szentesi Ipari Szakközépiskola tantestületébe, ahol több mint 40 évig tanított. Az 1980-as évek közepétől az informatikával kezdett foglalkozni, kezdetben autodidakta módon, majd később megszerzett oklevéllel egészítette ki tudását. Legnagyobb sikerének az informatika területén azt tartja, hogy két évben is sikerült az Informatikai Diákolimpiára versenyzőt felkészítenie. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Gulyás Lászlónak arany díszoklevelet adományoz, melyet az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

Kanfi-Horváthné Szabó Edit szül: Szabó Edit 1967-ben szerezte meg magyar-történelem szakos középiskolai tanári diplomáját a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Hét éven át általános iskolai tanárként, majd 1974-től a 603-as számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben tanárként, felnőttoktatási – tagozatvezetőként és igazgató-helyettesként dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig. A Történelemtanárok Egylete megbízásából tankönyveket lektorált. Alkalmanként közoktatási szakértő, rendszeresen érettségi elnöki feladatokat látott el. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem  Bölcsészettudományi Kar Kanfi-Horváthné Szabó Editnek arany díszoklevelet adományoz, melyet az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

Igaz Péter Zsoltné 1967-ben szerezte meg általános iskolai alsó tagozatos tanítói oklevelét a Bajai Tanítóképző Intézetben. Tanítani Szegváron kezdett, majd egy év után 1968-tól a Petőfi Sándor Általános Iskolában folytatta nevelő-oktató munkáját egészen nyugdíjba vonulásáig. Tartalmas tanulmányi és sportversenyekkel eltöltött éveit a gyermekek szeretete hatotta át. Pályafutása alatt generációk nevelkedtek fel osztályaiban, akik egy életre szóló élményt adtak számára. Jogutód intézményként az Eötvös József Főiskola Igaz Péter Zsolténak arany díszoklevelet adományozott.

Nagypál Jánosné szül: Kádár Katalin 1967-ben szerezte meg műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári oklevelét a Szegedi Tanárképző Főiskolán. Kezdetben képesítés nélkül a Cserebökény-Terehalmi Általános Iskola összevont 5-8 osztályában tanított. Tíz év alatt, amíg itt dolgozott megszerezte diplomáját.  1973-tól a Deák Ferenc Általános Iskolában napközis nevelő, majd technika tanárként tanított. Szakköröket vezetett, igazgató-helyettes és igazgatója is volt az intézménynek. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Nagypál Jánosnénak arany díszoklevelet adományozott.

Varga Sándorné szül: Gerabek Eszter érettségi után védőnői oklevelet szerzett Szegeden, majd egy évig körzeti védőnőként tevékenykedett. 1962-től képesítés nélküli nevelő lett, majd 1967-ben szerezte meg földrajz-rajz szakos általános iskolai tanári diplomáját a Pécsi Tanárképző Főiskolán. 1967-től 1984-ig Szegváron dolgozott, majd a Deák Ferenc Általános Iskolába került, ahol az utolsó öt évben igazgató-helyettesként tevékenykedett, egészen nyugdíjba vonulásáig. Jogutód intézményként a Pécsi Tudományegyetem Varga Sándornénak arany díszoklevelet adományozott.

Vas Andrásné szül: Tóth Valéria Mária 1967-ben szerezte meg tanítói oklevelét a Debreceni Tanítóképző Főiskolán. Először a Külső-dónáti Általános Iskola összevont osztályaiban tanított. 1968. szeptemberében kezdett el dolgozni a Petőfi Sándor Általános Iskolában, ahol 40 évig, nyugdíjba vonulásáig tanította a gyermekeket. Tanítványai kiváló eredményeket értek el a Zsolnai program szerinti anyanyelvi neveléssel, oktatással. A 70’-es években az iskolai testnevelés keretében kezdett el aerobicot oktatni, majd Szentesen elsőként megalapította a Mazsorett csoportot, akikkel számos országos versenyen értek el kiváló eredményeket. A tanítói pálya mellett 40 évig edzőként dolgozott és dolgozik ma is. Jogutód intézményként a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Vas Andrásnénak arany díszoklevelet adományozott.

Toókos Ferenc 1967-ben szerezte meg matematika-fizika szakos tanári diplomáját a József Attila Tudományegyetemen. Az egyetem elvégzése után a Horváth Mihály Gimnáziumban kezdett tanítani. 1979-1982 között technika szakos középiskolai tanári diplomát, majd 1984-1986 között számítástechnikai szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Két évig technika-számítástechnika szakfelügyelő volt.  2007-ben 40 éves pályafutás után első munkahelyéről a Horváth Mihály Gimnáziumból vonult nyugdíjba. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Toókos Ferencnek arany díszoklevelet adományoz, amelyet az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

Várkonyi Károly Csabáné szül: Viola Anna Erika 1967-ben szerezte meg a Szegedi Tanárképző Főiskolán matematika – fizika – műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1967-től 1992-ig a Petőfi Sándor Általános Iskolában matematikát és technikát tanított, 1992-től a Damjanich János Általános Iskolában mindhárom szakját oktatta egészen 2005-ös nyugdíjba vonulásáig. Nyugdíjba vonulása után még egy tanévet tanított Árpádhalmon. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Várkonyi Károly Csabánénak arany díszoklevelet adományozott.

Fotók: Dömsödi Teréz

 

 

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.