Környezetünk védelme

A közelmúltban új környezetvédelmi rendeletet alkotott a szentesi képviselõ-testület, amelyben szigorodtak a tûzgyújtásra, az avar- és  hulladékégetésre, valamint a fakivágásra vonatkozó szabályok.

A tisztább és zöldebb város érdekében megalkotott jogszabály számos kötelezettséget ró az ingatlanok tulajdonosaira, bérlõire; az intézmények, a kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, valamint az üzletek üzemeltetõire: a jövõben kötelesek lesznek gondoskodni az ingatlan közterületi határvonala és az útburkolat közötti közterület tisztántartásáról, a hulladék elszállításáról, továbbá ezen ingatlanok, szolgáltató egységek és irodaépületek bejáratai elé hulladékgyûjtõ edény kihelyezésérõl.
Ugyanezen szabályokat kell alkalmazni a társasházi közösségeknek is, miszerint a négynél több lakást tartalmazó társasház bejáratánál a közösség (közös képviselõ) szintén köteles lesz hulladéktartó edényt kihelyezni, és annak ürítésérõl gondoskodni.
A gyermekek védelme érdekében teljesen új szabályozásként szerepel a helyi rendeletben: Tilos a dohányzás a játszótereken!
Az eddigi gyakorlattól eltérõen korlátozhatóvá válik a magántulajdonú ingatlanon tárolható hulladék mennyisége, fajtája és annak tárolási idõtartama. Így kötelezhetõ lesz az ingatlan tulajdonosa saját portájának olyan minõségû karbantartására, amely a városképet nem rontja.
A környezetvédelmi rendelet egységes szerkezetben olvasható a www.szentesinfo.hu/mozaik/polghiv/Helyi rendeletek címszó alatt.

SEGÉLYEZETTEK KÖZMUNKÁJA

Téli közmunkaprogram szervezésére nyert pályázatot a szentesi kistérség, amely 40 fõ rendszeres szociális segélyben részesülõ foglalkoztatását teszi lehetõvé. Ennek keretében Derekegyházán 10 fõ, Eperjesen 2 fõ,  Szegváron 5 fõ, Nagymágocson 4 fõ és Szentesen 19 fõ alkalmazására kerül sor.
A közmunkások a települések területén brigádokba tömörülve fognak dolgozni. Az elvégzendõ feladatok között többek között a belterületi csatornahálózat karbantartása, a parkfenntartás, a zöldfelület-kezelés, az önkormányzati intézmények belsõ felújítási, vakolatjavítási, festési és mázolási munkái szerepelnek. Alternatív  feladatuk lesz  – az idõjárástól függõen – a hó- eltakarítás és a síkosság mentesítés is. Szentest érintõen szerepel még a házi segítségnyújtás: a program segítségével 50 fõ rendkívül hátrányos helyzetben, nehéz anyagi körülmények között élõ idõs ember térítésmentesen kaphatja meg azokat a szolgáltatásokat, melyeket nem tudna megfizetni.
Életminõségük javításához fontos, hogy segítséget kapjanak a karácsony elõtti nagytakarításhoz, a kert és a ház utcafrontjának rendbetételéhez, bevásárláshoz, a lakás napi takarításához és az ebéd szállításához.

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK

Az ÚMVP III. tengelyében szereplõ jogcímek közül a turisztikai tevékenységek ösztönzésére, mikrovállalkozások fejlesztésére, a vidéki örökség megõrzésére és a falumegújításra 2009. január 10-ig még lehet pályázatot benyújtani.
A turisztikai intézkedésben lehetõség van a fenntartható falusi-, agro-, és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek a támogatására. Kiemelten a falusi magán- és ifjúsági szálláshelyek kialakítására, korszerûsítésére, valamint a lovas, horgász, vadász és erdei turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére.
Támogatás nyerhetõ új mikrovállalkozások létrehozására, illetve mûködõ egységek beruházásainak mûszaki-technológiai fejlesztésére.
A vidéki örökség megõrzése jogcím esetében: támogatás vehetõ igénybe a helyi védelem alatt álló építmények külsõ és belsõ felújítására, korszerûsítésére, valamint az épülethez kapcsolódó zöldfelületek létrehozására, újjáépítésére.
A falumegújításra és – fejlesztésre vonatkozó intézkedésnél az önkormányzatok pályázhatnak a település megjelenésében szereppel bíró épületek felújítására, annak környezetét és látképét javító, kisléptékû infrastrukturális fejlesztésekre, valamint közparkok, piacterek és játszóterek kialakítására, illetve korszerûsítésére.

A pályázati lehetõségekrõl bõvebb információ a  www.umvp.eu webolda-lon, valamint a szentesi kistérségi HVI munkatársától kapható (tel.: 63/401-493, 30/860-1718 email: szentesi@vkszi.hu). 

Garai-Szabó Imréné

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.