Öröklésről lemondás vagy visszautasítás

ParagrafusKérdés: Váratlanul juthatnék örökséghez, mivel a féltestvérem (akivel egyébként nem is ismertük egymást) elhalálozott. Időközben kiderült, hogy az örökség részét képezi egy ingatlanrész, illetve még jelentős összegű pénztartozás is. Jól tudom-e, hogy ilyen esetben van arra lehetőségem (mivel a tartozás összege meghaladja az ingatlan értékét), hogy ne fogadjam el az örökséget, így lemondjam, vagy visszautasítsam azt?

Ügyvédi válasz: Igen jól tudja, van lehetőség az örökség tekintetében rendelkeznie.
A lemondás az öröklésről, és az örökség visszautasítása között azonban nagy különbség van, s csak az egyiket lehet választania. Az Ön esetében most már csak az utóbbi megoldás – a visszautasítás – lehetséges, mivel a lemondásnak csak az örökhagyó életében van helye, amikor is a törvényes örökös az örökhagyóval írásbeli szerződés formájában mond le az öröklésről (akár meghatározott személy javára is történhet a lemondás). Hagyatékról valamint közjegyzői eljárásról ebben az esetben egyértelműen nem lehet szó. Fontos tudnivaló, hogy a lemondás csak írásban érvényes, s az örökhagyó halála után lemondásnak nincsen helye! A hagyaték “átszállása” az örökhagyó halálával minden jogcselekmény (elfogadó nyilatkozat) nélkül bekövetkezik, de lehetőség van arra is, hogy az örökös elháríthassa, vagyis visszautasíthassa az öröklést. Az öröklés visszautasítására tehát, csak az örökhagyó halála után kerülhet sor, Önnek is ezt tudom javasolni. Fontos eleme e jogintézménynek, hogy amennyiben az örökséget pl. jelen esetben a Tisztelt Kérdező visszautasítja, azután már nem rendelkezhet az örökségről, ebben az esetben Ön kiesik az örökségből, s a gyermeke (ha van) örökölne. Gondolom, szintén nem kíván tartozást örökölni leszármazója sem, így neki is van arra módja, hogy a hagyatéki eljárás során, a közjegyző előtt az örökséget visszautasítsa.
Kérdését köszönöm. Tisztelettel:
Dr. Dömsödi József ügyvéd

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.