140 éve kezdődött a szentesi távírószolgálat története – II rész “Lehet táviratozni”

20151107-140-eves-a-szentesi-tavirda-tortenete-meghivo.A szentesi Visszhang elõzõ számában Sáfár Józsefnek a szentesi és csongrádi távírda létesítésérõl szóló kutatásaiból közöltünk ízelítõt. Röviden bemutattuk, hogyan lobbizott Szentes város az 1870-es évek közepén a távíróért, amire nagy szüksége volt a városnak a kereskedelem fellendítése, az információk gyors áramlása érdekében.

 

Most a távíró megvalósításával folytatjuk a történetet.
140 évvel ezelõtt, 1875-ben kezdõdött a szervezés, de két évig tartott a költség-megosztás és a távíró útvonala körül kialakult vita az érintett városok között. A távíróvonalat Félegyháza – Csong-rád – Szentes – Szarvas között akarták felépíteni, de Szarvas visszalépett, Csongrád pedig vonakodott pluszterhet vállalni. Szentes ezért Vásárhely irányába kezdeményezte a távíróvonal kiépítését, amihez 4000 forinttal járult hozzá.

Térkép illusztráció a hálózat kiépítéséről.

1877 nyarán felgyorsultak az események. A temesvári távírda igazgatóság elindította a beruházást. Augusztus 12-én ezt írta a helyi újság: “Végre valahára sok vajúdás után létesülni fog távírdánk. A szerelvények megérkeztek; pár nap múlva már a berendezéshez is hozzá fognak. A sodronyt tartó oszlopok lerakásával is sebesen haladnak. Végül még csak azt kell megjegyeznünk, hogy a távírdai hivatal nem T. Gy. mint magánembernek adatik át, hanem a postahivatallal kapcsoltatik öszsze.”
A távírda igazgatóság tehát augusztusban már szerelte a vezetékeket és a posta épületében a berendezéseket. Szentest Vásárhelyen keresztül Szegeddel kötötték össze, nem Félegyházával. Csongrádot nem érintette a távíróvonal, se Szentes, se Félegyháza felõl.
1877. szeptember 13-án a következõ újsághír jelent meg Szentesen: “a távírda kezelõje végre is Verner Pál postamester úr lett és jól van ez így teljesen. Mi csak azt várjuk most már nehezen, hogy táviratozni lehessen…” A távíróállomást szeptember végén mûszakilag átadták, a nagyközönség számára pedig október 16-án nyitották meg. A Szentesi Lap így írt az eseményrõl: “Lehet táviratozni. Végre anynyi nyüglõdés, kínlódás után megkezdte tényleges mûködését f. hó 16 án a távírda. S mint ér-tesültünk, e pár nap alatt oly nagy számmal adattak föl értesítések, hogy az illetõ távírdakezelõ alig volt képes végezni dolgát. Hisszük, hogy ezen intézmény kereskedelmi viszonyunkra a legjótékonyabb hatást fogja gyakorolni.”

Az első oszlopok.

Majdnem egy évvel késõbb, 1878. augusztus 25-én készült el a Szentes – Csongrád közötti távíróvonal. Ennek a nevezetessége a távíróvezetéknek a Tisza feletti átfeszítése volt. A folyó mindkét partján egy-egy nagymagasságú, speciális oszlopot telepítettek. A távíróvezetéket csónakok láncolatának segítségével húzták át a Tiszán, majd a két oszlopra különleges szerelvényekkel erõsítették fel.
Szentesen egy ideig a postával közös helyiségben mûködött a távírda, de már 1881. októberében arról tudósított a helyi újság, hogy még abban az évben el lesz különítve a postától. Arról is tájékoztatta a lakosságot, hogy hamarosan bekötik a szentesi állomáshoz Kunszentmár-tont, Szarvast, Mezõtúrt, Öcsödöt és Szentandrást.
A távírda ténylegesen 1882. április 1-jén költözött át a Horváth Mihály utcába, a Kohn Gábor-féle házba. Vezetõje Gyulai József [Pál] lett. Abban az idõben morze-készülékeken történt a táviratok adása és vétele. A postai és a távírdai hálózat országos egyesítésekor – 1887. szeptember 1-jétõl – a két szolgálati ág Szentesen is egységes vezetés alá került.
Csongrádra Kiskunfélegyháza felõl végül 1887-ben érkezett meg a távíróvonal.
Így valósult meg több éves kitartó szervezéssel, anyagi áldozatvállalással és munkával a szentesiek és a csongrádiak óhaja: a távírónak köszönhetõen gyorsabban jöttek-mentek a hírek, ami az államigazgatás és a lakosság, de fõként a termelés és a kereskedelem számára hozta meg a további fejlõdés várva várt lehetõségét.

A Távírómúzeum és a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány a szentesi távírószolgálat elõkészítésének 140. évfordulója alkalmából november 7-én, szombaton 10.00 órakor Szentes 1. sz. posta elsõ emeletén megemlékezést és kiállítást rendez. Az érdeklõdõket tisztelettel várják.
dr. Lovászi József
kuratóriumi titkár

Előzmény: www.varosivisszhang.hu/?p=25037

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.