Adományainkkal segítünk

Pálmások Szövetsége.“Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. (…) Tisztálkodjál belülrõl és kívülrõl. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betûkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. (Márai Sándor)

A Pálmások Szövetsége megalakulása óta minden decemberben, lehetõségeihez mérten, támogat egy-egy gyermekintézményt, egy-egy célt, törekvést, amellyel nem csak az ünnepeket teszi szebbé, hanem az azt követõ hétköznapok munkálkodását is könnyebbé. 
A tagság novemberi összejövetelén úgy határozott, hogy idén a Kórház Gyermekosztálya számára pénzbeli adományt nyújt, amellyel az új inkubátor megvásárlását segítõ – már folyamatban lévõ – gyûjtéshez csatlakozik. Elõsegíti a maga szerény módján, hogy ez a nélkülözhetetlen eszköz mielõbb az osztály rendelkezésére álljon, segítve a születendõ kis apróságok életlehetõségeit.

VÁROSUNKÉRT! NEM PÁRTOKÉRT!
VELÜNK! FÜGGETLENEKKEL!
PÁLMÁSOK SZÖVETSÉGE

Pénzbeli támogatást nyújt továbbá a kiséri Farkas Antal utcai Óvoda számára. Árgyellánné Marika vezetõ óvónõ és kollégái nagyon örültek a felajánlásnak, amely a legjobbkor érkezett, mert éppen folyamatban van néhány hagyományõrzõ játék megvásárlása, így több jó minõségû, hasznos játékkal bõvül az intézmény játékparkja. A felajánlás ünnepélyes átadása december 16-án 10 órakor fog történni az óvodában.
Ugyancsak nagy örömmel fogadták a pálmások felajánlását a Vásárhelyi úti Óvodában is. Palástiné Marianna vezetõ óvónõ a játékok hiányosságairól számolt be, így élve a lehetõséggel, helyi vállalkozótól szerzik be az új játékokat, amelyeket december 19-én 9 órakor fog a pálmások kis csapata átadni a gyerekeknek.

Karácsonyi üdvözlet.

A pálmások  minden évben háromszor szerveznek véradást a Vérellátó állomáson. Épp a napokban, a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete által szervezett véradó napi ünnepségen, ahol már 202 harmincszoros, vagy annál többszörös véradó elismerésére került sor, ott hangzott el, hogy volt az évnek olyan idõszaka, amikor megyénkben is el kellett halasztani mûtéteket a szükséges vér hiánya miatt. Ezúton hívjuk fel a figyelmüket azoknak, akik megtehetik, csatlakozzanak a véradók népes családjához. A Pálmások Szövetsége által szervezett következõ véradás december 19-én 14.00 és 17.00 óra között lesz a Vérközpontban.
Ezúton szeretnénk megköszönni Olvasóink egész éves kitüntetõ figyelmét, javaslataikat, amelyekkel a pálmások civil csapatának munkáját segítették, kérjük tegyék ezt a jövõben is. Kedves mindnyájuknak áldott, szeretetteljes Karácsonyt, alkotó nyugalmat, békességet hozó szép Új Esztendõt kívánunk!

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.