A szegvári szennyvízprogramról

Új Széchenyi Terv logó.Megtörtént a területátadás és napokon belül elkezdődik a régészeti feltárás a tervezett szennyvíztisztító telep helyszínén, Szegváron. Közben pedig a tervezettnek megfelelően halad a gerincvezeték építése. A KEOP7.1.2.0/2F /09-2010- 0030, „ Szegvár szennyvízcsatorna hálózat és szennytisztító telepének megvalósítása „ című projekt keretében a teljes hálózatnak már csaknem fele kiépült és a lakóingatlanokhoz csatlakozó bekötő vezetékek 45 százaléka is megvalósult. Az építkezés miatt felbontott utakat és ingatlanbejáratokat folyamatosan javítja a kivitelező.

Megtörtént a területátadás, hamarosan kezdődik a szennyvíztisztító telep építése. Az építkezést megelőzően a területen kötelező régészeti feltárásokat végeznek. Annak befejezésével pedig azonnal elkezdődhet a tényleges építkezés. A szennyvíztisztító telep engedélyeztetése a szennyvízhálózat kiépítésével párhuzamosan folyt, aminek eredményeképpen az építési engedély kiadása is megtörtént. 2013. szeptember 24-én hivatalosan átadták a munkaterületet.  A kivitelező tervei alapján a telep építése 2014. július 15-én fejeződik be, ami után megkezdődhet a rendszerre történő fizikai rákötések, megkezdődhet a hat hónapos próbaüzem. A műszaki átadás a sikeres próbaüzem után lehetséges. Ezt követően Szegvár Nagyközség lakosai a mai kor igényeit minden szempontból kielégítő szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózatot használhatnak, így komfortosabb életet élhetnek.

A szennyvízhálózat kiépítése folyamatos. A szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése a 2013. március 14-én megtartott munkaterület átadás után kezdődhetett meg az EOP Szegvár Konzorcium közreműködésével. A tényleges építési tevékenység a kiviteli tervek elkészítése, továbbá a vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása után vette kezdetét. Az azóta eltelt idő alatt a gerincvezeték és a bekötések 45 %-a készült el. A szennyvízhálózat előre láthatóan 2014. február 28-ra épül meg teljes egészében.

Az építkezések miatt felbontott utakat és ingatlan bejáratokat a kivitelező folyamatosan javítja. A nagyobb úthelyreállítások előtt megvárják, hogy a munkaárkokba visszatöltött föld ülepedjen, így elkerülhető az új aszfaltburkolattal ellátott úttest megsüllyedése.

A projekt támogatási szerződése 2011. május 11.-án került aláírásra.

A kiviteli tervek szerint Szegvár területén gravitációs csatornahálózat épül ki, 9 db helyi szennyvízátemelő közbeiktatásával. Azon területeken, amelyekről a részletes tervezés során világossá vált, hogy gravitációsan nem kivitelezhetőek, ott nyomás alatti rendszer épül ki, házi átemelők telepítésével.

A projekt során megépül 29 261 méter gravitációs gerincvezeték, 5 557 méter nyomóvezeték, 20 056 méter bekötő vezeték, 1928 db bekötés. A házi bekötések mind a gravitációs rendszernél, mind a nyomott rendszernél a telekhatárok belül 1 m-re kerülnek elhelyezésre.

A településen keletkezett szennyvíz tisztítására megépül egy 550 m3/nap kapacitású szennyvíztisztító telep.

A beruházás finanszírozásához támogatást nyújt az Európai Unió a Kohéziós Alapokon keresztül és a Magyar Állam a Központi Költségvetésből.

A projekt teljes költsége: 1.842.087.498 Ft (nettó) Támogatási intenzitás: 84, 426726%

Támogatási szerződésben vállalt projekt teljesítési határideje: 2015. március 31.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.