Lehetőségek, gátak a városfejlesztésben

Kurca híd rekonstrukció.Melyek a nyitott kapuk? Mire ad lehetõséget a szûkített költségvetés, mire kínál megoldást a jövõ. Pálmás javaslatok és sorsuk.

A képviselõ-testület 2012. és 2013. évi munkatervébe pálmás javaslatra sok téma került be. Ilyenek többek között: Szentes város turisztikai helyzetének változása 2000-2011 években, Az idegenforgalom fejlesztésének akcióterve, Szentes középtávú közlekedés-fejlesztésével kapcsolatos döntések.   
A közlekedés-fejlesztés területén 2011-ben elfogadott fõbb programpontok részletes kidolgozása 2012-ben elkezdõdött és 2013-ban folytatódik. Öt fõ tervterület kapott zöld utat 2011-ben. Ezek fontossági és sürgõsségi sorrendben a következõk:
A Csongrádi út – Kiss Zsigmond utca – Batthyány utca – Rákóczi utca forgalmi tengely fejlesztése,
A Tóth József utca részbeni egyirányúsítása, fejlesztése, 
A Kígyó utca és a Sportcsarnok környékén a forgalmi viszonyok normalizálása,
A Nyíri köz – Új utca -Mátyás király utca forgalmi tengely kialakítása,
A Hegedûs László utca – Arany János utca – Bajcsy-Zsilinszky utca – Szarvasi út forgalmi tengely megvalósítása.
2013-ban az elsõ két fejlesztési feladat további elõkészítése folyik. A szûkös költségvetési lehetõségek ellenére a Csongrádi út – Kiss Zsigmond utca – Batthyány utca forgalmi tengely és a csomópont átépítéséhez szükséges tervek készülnek. Itt szükség van a településrendezési terv módosítására is, de az is megtörténik. Világos, hogy városunknak a Kiss Zsigmond utca átépítéséhez, egy új Kurca híd és a Rendelõintézetnél egy korszerû, körforgalmas csomópont megépítéséhez nincs és nem is lesz anyagi ereje. Ehhez az 1,5 – 2 milliárd Ft-ot is elérõ programhoz pályázati támogatás kell. A feladat az, hogy 2013-ban a tervek olyan szintig elkészüljenek, hogy a 2014 – 2020-as európai uniós költségvetési ciklusban meghirdetendõ pályázati idõszakra beadásra készek legyenek.
Pálmások Szövetsége.Az általam vezetett Városfejlesztési Bizottság elkötelezett, hogy ez a feltétel teljesüljön. A polgármester úrral és a Polgármesteri Hivatal felelõs pénzügyi és városfejlesztési szakembereivel a munkák elvégzéséhez szükséges megállapodások megtörténtek, a tervezési munkákra a megbízások kiadásra kerültek.
A másik fontos 2013. évi feladat a Tóth József utca részbeni egyirányúsítása, fejlesztése. Erre azért van szükség, mert azonnal megkezdõdik az Ady Endre utca – Kossuth tér – Petõfi utca forgalmi rendjének megváltozását jelentõ korszerûsítõ átépítés. Már az átépítés alatt fokozottabb forgalom várható a Tóth József utcán, mert az Ady Endre utcán korlátozás lesz. Az átépítés elkészültével pedig egyirányú lesz a forgalom a Petõfi és az Ady utcákon délrõl észak felé, egészen a Munkácsy utcáig. Emiatt az autóbuszok, a mentõk és minden más gépjármû a Kórház felõl a Tóth József utcára kényszerül át. A Tóth József utca ennek a forgalomnak az áteresztésére csak úgy lesz képes, ha a keskenyebb részén, a Fürdõtõl az Arany János utcáig dél felé egyirányú lesz. Onnan a Bíróságig megmard a kétírányúság. A Tóth József utcára átkerülõ buszjárathoz két buszmegállót kell kialakítani. Egyik a Fürdõ elõtt, a másik pedig a Mûvelõdési Központ elõtt lesz. Ezeken túl még esetleg gyalogátkelõk is kellhetnek, ha a forgalom indokolja majd.
Ezeknek a munkáknak a fedezete a 2013. évi költségvetésben meg van és a szükséges tervek készülnek is. A kivitelezõ a Városellátó Intézmény lesz. Tehát a munka a szükséges idõpontra elkészülhet.
A Tóth József utca ezzel a legszükségesebb változással azonban nem lesz a mai kor követelményeit, forgalmi helyzetét kielégítõ színvonalú. A Városfejlesztési Bizottság közremûködésével kidolgozásra került az utca teljes felújításának koncepciója. A Képviselõ-testület júniusi ülésén elsõ olvasatban tárgyalta a javaslatot. A javaslat lényege, hogy a Tóth József utca egy patinás, de rendezett utcává váljon. A csapadékvíz elvezetés legyen megoldott, a víz ne folyjon be az udvarokba. A villamos légvezeték helyett földkábel legyen. Az úttest megfelelõ teherbírású, azonos szélességû legyen, végig szegélykõvel, ami megakadályozza, hogy a jármûvek letapossák a zöldfelületeket. Cél az is, hogy mintegy 50 parkolóhely létesüljön, amelyeken a jármûvek a forgalom akadályozása nélkül és biztonságosan tudnak várokozni. Természetesen a kapubejárók is megfelelõ számban és mûszakilag korrekten elkészülnének. Az utca olyan egységes fasort kapna, ami a Kiss Bálint utcához hasonló, esztétikussá, hangulatossá változtatná a ma meglehetõsen vegyes képet mutató utcát.

VÁROSUNKÉRT! NEM PÁRTOKÉRT!
VELÜNK! FÜGGETLENEKKEL!
PÁLMÁSOK SZÖVETSÉGE

A teljes program tehát egy komplex közlekedésfejlesztési és környezetalakítási terv. Becsült költsége 440  – 450 millió Ft és nyilvánvaló, hogy ehhez is pályázati forrás kell.
A Képviselõ-testület ülésén nem övezte teljes pozitív fogadtatás a tanulmánytervet, ezért ismét napirendre kerül majd.
Személyes véleményem, hogy sokáig nem odázható a Tóth József utca teljes felújítása. Ezt egyrészt nagyon fontos közlekedési funkciója, de az is indokolja, hogy városunk egyik várostörténeti szempontból legpatinásabb utcájáról van szó és jelenlegi állapota enyhén szólva sem méltó ahhoz.
Bízom benne, hogy a Képviselõ-testület a következõ alkalommal a Városfejlesztési Bizottsággal egyezõ módon támogatja majd az ügyet.
Egyébként 2013 városunk központi részeinek megújulásában jelentõs év lesz. Átadásra kerül a kiszélesített, felújított Kurca híd és környéke, a felújított Bíróság, a Fehér ház, az Ady Endre utca – Petõfi utca, az evangélikus templom körüli park.
Mit hoz a jövõ?
Csak remélni merem, hogy a Városfejlesztési Bizottság és a Képviselõ-testület egységes lesz abban, hogy támogatja a városfejlesztési ügyeket. Azt is remélem, hogy nem fognak pártpolitikai akadályai lenni annak, hogy városunk sikeresen pályázzon a most leírt fejlesztési elképzeléseihez és más, hasonlóan fontos tervei megvalósításához.
Horváth István
a Pálmások Szövetsége elnöke 30/9353 845

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.