Az ügyvéd válaszol – Gondnokság elrendelése

ParagrafusHogyan lehet gondnokság alá helyezni a szomszédomat? Olvasói kérdés: „A szomszédom szerintem ügyei önálló vitelére nem alkalmas – képes, (hely hiányában nem részletezem indokaimat) magatartásából eredõen haragos viszony alakult ki közöttünk. Kérdésem a követezõ: én kezdeményezhetek-e gondnokság alá helyezési eljárást a szomszédommal szemben, illetve milyen jogok illetik meg a gondnokot?

Ügyvédi válasz: A gondnokság alá helyezést a gondnokság alá helyezendõ személy házastársa, egyenes ági rokona, (pl.  szülõ,  gyermek)  a gyámhatóság és az ügyész kezdeményezheti per formájában, az illetékes helyi bíróságon. A tisztelt Olvasó kérdésébõl az derült ki, hogy a szomszédjáról van szó, így ebben az esetben nem indíthatja meg az eljárást. Ezért javasolom, hogy keresse fel a gyámhatóságot. A bíróság elõtt megindított perben, általában a gondnokság alá helyezendõ személy egészségi állapotára hivatkoznak, melynek alátámasztására, elõzetes orvosi véleményt is becsatolnak a keresetlevél mellékleteként. Hivatalból a bíróság igazságügyi pszic-hiátriai szakértõ véleményét is beszerzi, erre figyelemmel is dönt a gondnokság alá helyezés indokoltságáról, fokáról.
A gondnokság alá helyezendõ személy vagyonát leltárba veszik, és szükség esetén a bíróság elrendelheti annak zárlatát, természetesen a gondnokolt érdekében. A bíróság körültekintõen jár el, ha a széleskörû bizonyítások után, alaposnak találja a keresetet, a gondnokság alá helyezett személy részére gondnokot, a gyámhatóság kérésének megfelelõen, kirendeli.
Amennyiben nincsen olyan személy, elsõsorban házastárs, gyermek (rokonokat elõnyben részesítik), aki a gondnokság alá helyezendõ személy érdekeit képviselné, akkor általában hivatásos gondnokot rendel ki a hatóság, mivel a hivatásos gondnok is alkalmas ezen feladat ellátására. A gondnok a gondokolt törvényes képviselõje és vagyonának kezelõjévé válik, ekként csak õ rendelkezhet a vagyonról és a gondnokolt nevében is csak õ tehet érvényes jognyilatkozatot. A gondnok arra is jogosult, hogy adott esetben a gondnokolt gyermekeirõl gondoskodjék, így részükre a gondnokság alatt álló vagyonának terhére a gyámhatóság jóváhagyásával, anyagi támogatást nyújthat.

A cselekvõképességet érintõ gondnokságot a bíróság abban az esetben szüntetheti meg, amennyiben az elrendelésének okai már nem állnak fenn (pl.: az alkoholista teljes mértékben „tiszta” lett). A gondnokság megszüntetése iránt szintén a bíróság elõtt, annak megszüntetése tárgyában keresetet a házastárs, egyenes ági rokon, a gondnok, a gyámhatóság és az ügyészség indíthat. 5 éves idõtartam letelte után, hivatalból vizsgálja a bíróság a gondnokság alá helyezés indokoltságát.
Kérdését köszönöm.
Dr. Dömsödi József ügyvéd

Egy hozzászólás “Az ügyvéd válaszol – Gondnokság elrendelése” bejegyzésre

  1. Dömsödi Teréz:

    Nagyon értékes további forrás a témához: https://vavo.hu/alkoholista-gyamsag-ala-helyezese/

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.