Pedagógusok köszöntése

Kitüntetések.jpgA Himnusz hangjai után Szentes Város Önkormányzata nevében Mihály Béláné, a Művelődési Iroda vezetője köszöntötte a Városi Pedagógusnapi ünnepségen megjelenteket, így Szirbik Imre polgármestert, országgyűlési képviselőt, Dr. Bácskainé Fazekas Mártát, Szentes Város Önkormányzata Művelődési és Oktatási Bizottságának elnökét,

a megjelent helyi önkormányzati képviselőket, Elek Sándort a Pedagógusok Szakszervezete Csongrád Megyei Szövetségének tiszteletbeli elnökét, Szobota Imrénét a Pedagógusok Szakszervezetének városi titkárát, a volt művelődési osztályvezetőket, a díszdiplomás, a nyugdíjba vonuló és a kitüntetésben részesülő pedagógusokat, a jelen levő nyugalmazott és aktív intézményvezetőket.

A_Petőfi_S._Ált._Isk._kórusa.jpg

Ezután a Petőfi Sándor Általános Iskola nagykórusa műsorát hallhattuk Nagy János címzetes igazgató vezényletével.

Mihály Béláné megemlékezett arról, hogy Csatlós Péterné címzetes óvodavezető 2007. augusztus 20-án Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet vett át. Garai Ferencné címzetes óvodavezető 2008. március 15-én Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet kapott. Dongó László megbízott igazgatónak a Csongrád Megyei Önkormányzat "Csongrád Megye Közoktatásáért Díj"-at adományozott.

Szirbik_Imre_Dongó Lászlónak gratulál.jpg

Díszdiplomások:

Csordás Károlyné (Halmai Irén) /vas oklevél (tanító)/ 1943-ban az Angolkisasszonyok Egri Érseki Római Katolikus Népiskolai Tanítónőképző Intézetben szerezte meg tanítói oklevelét. Tanyai iskolában kezdte a pályáját Nagylak-ugaron. 1945-ben Nagylakon kezdett el tanítani. 1949-től 1978-ban történt nyugdíjbavonulásáig Mártélyon dolgozott igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként. Mint nyugdíjas, még 13 évet dolgozott a volt Hámán Kató, a mai Koszta József Általános Iskolában. Jogutód intézményként a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kara Csordás Károlynénak vas díszoklevelet adományoz.

Csordás_Károlyné_tanító_kitüntetése.jpg

Dr. Balogh Jánosné sz. Makó Terézia /gyémánt oklevél (tanító) 1948-ban az Angolkisasszonyok Kecskeméti Római Katolikus Leánylíceum és Népiskolai Tanító(nő)képző Intézetben szerezte meg népiskolai tanítói oklevelét. 1950-ben a szentesi Kisegítő Iskolában kezdett el tanítani, a következő tanévtől mellékállásban – az akkor szerveződő középiskolai diákotthonban, mint bentlakó – nevelőtanárként is dolgozott. Közben levelező tagozaton 1957-ben elvégezte a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát, így megszerezte képesítését: a vakok és gyengén látók, siketek és nagyothallók, a logopédiai, értelmi fogyatékosok és egyéb hátrányos helyzetű gyermekek iskoláiban való munkavállaláshoz is. 16 évi tanítás után 37 éven keresztül logopédusként foglalkozott a szentesi és környékbeli települések oktatási intézményeiben található beszédproblémás gyermekekkel.  1983-ban ment nyugdíjba 34 év szolgálat után, de nyugdíjasként is dolgozott a Klauzál Gábor Általános Iskolában. 68 éves korában új diplomát szerzett programozó operátor szakon. A 90-es években a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában erkölcstan óraadó tanáraként dolgozott. 2000-ben "Etikaoktatás fejlesztése a közoktatásban" címen pályázatot nyújtott be és 91 pályamunka közül az övé nyert. Elkészült  5 db munkatankönyv "Embertan – Erkölcstan" címszó alatt, és a legfontosabb számára, hogy a mai napig az általa írt könyvekből folyik a tantárgy tanítása. Jogutód intézményként a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar dr. Balogh Jánosnénak gyémánt díszoklevelet adományoz.

Dr. Balogh Jánosné_elismerése.jpg

Tomka Istvánné sz. Jenei Erzsébet/gyémánt oklevél (tanító) 1947-ben a budapesti Angolkisasszonyok Népiskolai Tanítónőképző Intézetében szerezte meg népiskolai tanítói oklevelét. 1950-ben a szegvári, 1951-től 13 évig kecskeméti iskolákban, majd 1964-től 9 évig a szentesi Damjanich János Általános Iskolában tanított. Eközben 1966-ban a Szegedi Tanárképző Főiskolán földrajz-rajz szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett. 1973-tól 5 évig a Deák Ferenc Általános Iskolában tanárként dolgozott. 1981-től a Szentesi Nevelőotthonban, majd 1983-86-ig kisebb megszakítással az Általános Iskolai Diákotthonban nevelőtanárként, ill. 1988-ban a Bartha János Kertészeti Szakmunkásképző kollégiumi nevelőjeként vonult nyugdíjba. Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara Tomka Istvánnénak gyémánt díszoklevelet adományoz.

Bánfalvi Miklósné sz. Jenei Mária /gyémánt oklevél (tanító) 1947-ben a budapesti Angolkisasszonyok Népiskolai Tanítónőképző Intézetében szerezte meg népiskolai tanítói oklevelét. 1954-től 2 évig a Külsődónáti, majd 1 évet a Budapesti XIX. kerületi, 15 évet a XII. kerületi, 9 évet a Zugligeti Általános Iskolában tanított. Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara Bánfalvi Miklósnénak gyémánt díszoklevelet adományoz.

Gyémánt oklevél Bánfalvi Miklósnénak.jpg

Pölös Istvánné sz. Sipos Rózsa Márta /gyémánt oklevél (tanító) 1947-ben a Cinkotai Népiskolai Tanítónőképző Intézetben szerezte meg népiskolai tanítói oklevelét. 1949-től 12 évig a Bács-Kiskun megyei kiskőrösi járáshoz tartozó községek tanyai tanítója volt. 1961-től 1 tanévet a szentesi Berekháti, majd 22 évig az 1983-ban történt nyugdíjbavonulásáig a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított. Jogutód intézményként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kara Pölös Istvánnénak gyémánt díszoklevelet adományoz.

Pölös_Istvánné_gyémánt_oklevél_kitüntetése.jpg

Pusztai Jánosné sz. Gáspár Zsuzsanna /arany oklevél (magyar-orosz szakos középiskolai tanár/ 1958-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-orosz szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. 1957-től 7 évig a Horváth Mihály Gimnáziumban, majd 12 évig a Pollák Antal Erősáramú Szakközépiskolában tanított. 1976-89-ig, nyugdíjba vonulásáig a Kossuth Téri Általános Iskola igazgatója volt. Ezután ugyanitt még 1 évet nyelvtanárként tovább dolgozott. Jogutód intézményként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Pusztai Jánosnénak arany díszoklevelet adományoz, melyet az egyetemi ünnepségen vesz át.

Kerekes Istvánné sz. Dömsödi Valéria  /arany oklevél (középisk. tanár orosz nyelv és irodalom, valamint magyar nyelv és irodalom szakos)/ 1955-ben szerezte meg orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevelét a Lenin Intézetben, majd 1958-ban kapta meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomáját. Először 1955–58-ig a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnáziumban, majd 2 évig a gimnázium leánykollégiumában főhivatású nevelőtanárként dolgozott. Ezután 25 évig az 1985-ben történt nyugdíjbavonulásáig a Horváth Mihály Gimnáziumban tanított. Nyugdíjasként is tovább dolgozott a gimnáziumban, majd 1988–90-ig a Bartha János Kertészeti Szakközépiskolában. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Kerekes Istvánnénak arany díszoklevelet adományoz, melyet az egyetemi ünnepségen vesz át.

Vas_és_gyémánt_oklevéllel_kitüntettek.jpg

Horváth László /arany oklevél (középiskolai testnevelő tanár)/ 1958-ban szerezte meg középiskolai testnevelő tanári oklevelét a Magyar Testnevelési Főiskolán. Először 1958–63-ig a szentesi Petőfi Sándor Általános Iskolában, majd 1963. október 1-től a Horváth Mihály Gimnáziumban tanított 1993-ig, nyugdíjba- vonulásáig. Hosszú évek óta végzi az arra rászoruló gyermekek és tanulók esetében városi szinten a gyógyúszást. A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara Horváth Lászlónak arany díszoklevelet adományoz, melyet az egyetemi ünnepségen vesz át.

Horváth_László_arany_oklevelet_kap.jpg

Haskó Mihályné sz. Lestány Katalin /arany oklevelek (tanítói, orosz nyelv és irodalom és magyar nyelv és  irodalom szakos általános iskolai tanár)/ 1949-ben szerezte meg a szarvasi Luther, illetőleg állami népiskolai tanítónőképző intézetben tanítói, 1954-ben orosz nyelv és irodalom, valamint 1958-ban magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanári oklevelét a Szegedi Pedagógiai Főiskolán. 1986-ban ment nyugdíjba a Koszta József Általános Iskolából. 1949-től 3 tanévet az Orosháza-Pusztaszenttornyi, majd 2 évig az orosházi Rákóczi-telepi Általános Iskolában tanított. 1955-ben Csanádapácára került tanári munkakörbe, mivel 1954-ben tanári oklevelet szerzett orosz nyelv- és irodalomból a Szegedi Pedagógiai Főiskolán. 1958-ban magyar nyelv és irodalom szakon is szerzett oklevelet, ezután már magyart is tanított. 1972-től 5 évig Kondoroson diákotthoni nevelő volt. 1977-től 3 évig a szentesi Petőfi Sándor Általános Iskolában szaktantárgyait tanította, 1980-tól az újonnan megnyílt volt Hámán Kató, ma Koszta József  Általános Iskola igazgatóhelyettese volt 6 éven keresztül, nyugdíjazásáig. Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara Haskó Mihálynénak arany díszokleveleket adományoz.

Nagy Jánosné sz. Szabó Anna (arany díszoklevél /magyar-ének szakos ált.isk. tanári/) 1958-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskolán magyar-ének szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett. 1958-1995-ig, nyugdíjbavonulásáig az Állami Zeneiskola (később Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola) kinevezett tanára volt. Nyugdíjasként még 12 évig, 1997-ig ugyanitt tovább tanított. 42 éven keresztül a szolfézs tanszak vezetőjeként feladatának tekintette a hangszeres növendékek utánpótlásának biztosítását és a zenei pályára készülő növendékek elméleti felkészítését. 15 évig a Csongrád megyében működő zeneiskolák szolfézs szakfelügyelője volt. Növendékei részt vettek országos versenyeken, ahol előkelő helyezéseket értek el. A zeneiskolai tanítás mellett több alkalommal kérték fel ének tanításra a Horváth Mihály Gimnáziumban, a Petőfi Sándor, Koszta József és a derekegyházi Általános Iskolákban is. 1982-ben a Művelődési Minisztérium által kiírt Kodály pályázaton a férjével közösen írt pályamunkájuk III. díjat kapott. 1996-ban és 97-ben bemutató előadást tartott a Kodály-módszerről Sankt Augustinban a német énektanároknak. A Bárdos Lajos Vegyeskarnak 30 éve tagja. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara Nagy Jánosnénak arany díszoklevelet adományozott.

Papdi Antal (arany díszoklevél /matematika-fizika szakos ált.isk. tanári/) 1955-ben a Szegedi Állami Tanítóképzőben szerezte meg tanítói oklevelét. 1954/55-ös tanévben gyakorló tanítóként a kötegyáni Általános Iskolában dolgozott. 1958-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskolán matemaika-fizika szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett. Ezt követően 1958–60-ig a derekegyházi, majd 3 évig a csanyteleki Általános Iskolában tanított. 21 évig a Köztársaság Téri (ma Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola), ezután 1984–1996-ig nyugdíjbavonulásáig a Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatóhelyettese volt. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara Papdi Antalnak arany díszoklevelet adományoz, amit a tanévnyitó ünnepségen fog átvenni.

Nyugdíjba_vonuló_pedagógusok.jpg

Dr. Balogh Ferencné sz. Vinkovics Irén /arany oklevél (tanító)/ 1958-ban a szegedi Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét a szentesi Köztársaság Téri Általános Iskolában töltötte, majd 1 évet dolgozott Derekegyházán, és 2 évig a szentesi Nagyhegyi iskolában. 1961-1993-ig, nyugdíjbavonulásáig a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított. 1961-88-ig minden nyáron az országban sok helyen gyerekeket táboroztatott. 1973-tól 10 éven keresztül a Magyar Úttörők Szövetsége Országos Tanácsának tagja volt. Nyugdíjasként is tanított 1996–2000-ig a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara dr. Balogh Ferencnének arany díszoklevelet adományoz.

Kis Pál Mártonné sz. Mikecz Erzsébet /arany oklevél (tanító)/ 1958-ban a szegedi Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét a Petőfi Sándor Általános Iskolában töltötte, 4 évig a Berki Általános Iskolában összevont osztályokban tanított. 1962-94-ig, nyugdíjbavonulásáig a Berekháti Általános Iskolában dolgozott, 1986-ig 1-4. osztályosokat tanított, majd ezt követően napközis nevelőként dolgozott. Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara Kis Pál Mártonnénak arany díszoklevelet adományoz.

Nagy Józsefné sz. Bottka Ilona /arany oklevél (tanító)/ 1958-ban a szegedi Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét a szentesi Hékédi Általános Iskolában töltötte, és még itt tanított 27 évig. 1963-ban műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon végzett, és elsőként tanította ezt a tantárgyat. 1985-ben egy tanévet a Kossuth téri iskolában dolgozott, majd 11 évig, az 1997-ben történt nyugdíjbavonulásáig a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában tanított. Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara Nagy Józsefné részére arany díszoklevelet adományoz.

Marsi Imréné sz. Kaszab Ilona/arany oklevél (óvónő)/ 1954-ben szerezte meg óvónői oklevelét a kunszentmártoni Állami Óvónőképző Igazgatóságon. Először az üllési Állami Óvoda, majd 1955-től 1973-ig a szentesi Árpád, majd a Szent Anna Utcai Óvoda, ezután 7 évig a gyöngyösi XII. számú Jeruzsálem Utcai Óvoda volt a munkahelye. 1980-tól a volt Marx téri, a mai Apponyi Téri Óvodában dolgozott 1991-ig, nyugdíjazásáig. Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara Marsi Imrénének arany díszoklevelet adományoz.

Jobbról_Dongó_László_és_Elek_Sándor.jpg

Matkócsik Pál Ferencné sz. Borka Gizella /arany oklevél (tanító)/ 1958-ban a szegedi Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét a szentesi Berekháti Általános Iskolában töltötte, és még 16 évet tanított itt. Ezután 10 évig a Kossuth téri, majd ezt követően 1984-94-ig, nyugdíjbavonulásáig a Klauzál Gábor Általános Iskolában dolgozott. Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara Matkócsik Pál Ferencnének arany díszoklevelet adományoz.

Szalva József /arany oklevél (tanító)/ 1958-ban a szegedi József Attila Állami Tanítóképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét a tömörkényi Általános Iskolában töltötte, majd 1958-66-ig a cserebökényi, 2 évig a szegvári, ezután 9 évig a Berekháti Általános Iskolában tanított. Ezt követően a szegedi MHSZ Csongrád megyei járási titkári feladatait látta el. 4 tanévig a Deák Ferenc iskolában, majd 1984-től 13 évig ismét a Berekháti Általános Iskolában tanított 1997-ig, nyugdíjbavonulásáig. 1960-tól – kivéve 3 évet – minden nyári szünetben a tanulók táboroztatásában vett részt. Két tanulmányt írt: Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásam, és Pislákoló gyertya címmel, ez utóbbi a cigánysággal kapcsolatos. Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara Szalva Józsefnek arany díszoklevelet adományoz.

Szemerédi András /arany oklevél (tanító)/ 1958-ban a szegedi Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét a Szentesi Külterületi Általános Iskolánál töltötte, ahol még 14 évig tanított. Ezt követően a belsődónáti és vekerzugi iskolákban összevont osztályokban, a külsődónáti és a lapistói iskolákban szintén összevolt osztályokban magyar, történelem, földrajz, orosz nyelv, testnevelés tantárgyakat tanított. 1965-67. között a külterületi általános iskolák igazgatóhelyettese volt. A tanyai iskolák megszűnése után 1971-ben a szentesi Damjanich Utcai Általános Iskolához került tanári beosztásba. 1973-ban magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1985-től 10 évet dolgozott igazgatóként, majd 1996-ban nyugdíjba vonult. A majd 40 éves szolgálat alatt 11 tanévet a Dolgozók Általános Iskolájában is tanított. A budapesti Testnevelési Főiskolán Edzői Oklevelet szerzett kézilabda sportágban, és különböző sportköröknél 10 évig edzősködött. Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara Szemerédi Andrásnak arany díszoklevelet adományoz.

Mihály_Béláné_ismerteti_a_kitentetettek_rövid életútját.jpg

Turai Józsefné sz. Paragi Mária /arany oklevél (tanító)/ 1958-ban a szegedi Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét a balástyai Összeszék Általános Iskolában töltötte, majd 2 évig a csengelei, utána 6 évig a felsőbordányi összevont osztályban tanított. Ezután 1965-től 1 évig a Tolna megyei Váralja Általános Iskolában napközis nevelőként, majd 6 évig a kétyi, ezt követően 7 évig a mórágyi Általános Iskolában dolgozott. 1979-től a szentesi Kossuth téri, majd 1981-94-ig, nyugdíjbavonulásáig a Damjanich János Általános Iskolához tartozó magyartési iskola összevont 1-4. osztályában tanított. Életcélul annak a Keméndy Nándornénak példáját tűzte maga elé, akinek nevét viselte a tanítóképző intézet, ahol a diplomáját megszerezte. A hátrányos helyzetű, óvodát sem ismerő, ingerszegény környezet által okozott lemaradásokból felzárkóztatni tanulóit. Feladatai közé tartozott az alapkészségek szintrehozása, az érzelmi-etikai nevelés fejlesztése. Jogutód intézményként a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kara Turai Józsefnének arany díszoklevelet adományoz.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem (oklevél+plakett)

Mészáros Lászlóné – Kertvárosi Óvoda (a Dr. Mátéffy F. Utcai Tagóvoda óvodapedagógusa)1970-ben szerezte meg diplomáját, pályáját Hódmezővásárhelyen kezdte, ezután 1972-től a Dr. Mátéffy F. u-i Tagóvodában dolgozik. 1977-88-ig vezetőóvónő, majd munkaközösség vezető volt, 2002-től a gyermekvédelmi feladatokat látta el. Munkája meghatározó volt az óvoda arculatának kialakításában. Napi munkájára a rendszeresség és igényesség a jellemző, változatos ötleteivel élményszerűvé teszi a gyermekek számára a mindennapokat. 1999-ben kimagasló pedagógiai munkájáért városi kitüntetést kapott. 38 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Takács Lászlóné – Központ Óvoda (a Farkas Antal Utcai Tagóvoda óvodapedagógusa) 1972-ben szerezte meg diplomáját, közvetlenül a főiskola elvégzése után kezdte meg óvónői munkáját a Farkas Antal Utcai Tagóvodában, ahol a mai napig is dolgozik. 1985-től 90-ig vezetőhelyettesi feladatokat is ellátott. Elhivatottságát jelzi, hogy a vezető óvodapedagógusi szakvizsgát is megszerezte. 36 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Csorba Lászlóné – a Deák Ferenc Általános Iskola tanára (ált. isk. tanár magyar-orosz szakos) 1965-ben kezdte pedagógusi pályáját az Eperjesi Általános Iskolában, ahol képesítés nélküli nevelőként dolgozott 1969-ig. Ekkor szerezte meg magyar-orosz szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1972. óta a Deák Ferenc Általános Iskola tanára. Hosszú éveken át osztályfőnök volt, csapatvezetőként vándortáborokat szervezett és vezetett nyaranta. 2001-től igazgatóhelyettesként dolgozik. Tanítási óráin nagy figyelmet fordít a tanulók egyéni képességeinek megfelelő differenciált foglalkoztatására. 2000-ben kimagasló pedagógiai munkájáért városi kitüntetést, 2007-ben főtanácsosi címet kapott. 43 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Sipos Imréné – a Koszta József Általános Iskola tanítónője. 1973-ban szerezte meg a Bajai Tanítóképző Intézetben diplomáját és mindvégig tanítói munkakört látott el. 1980. óta a Koszta József Általános Iskola aktív, kreatív ötletekkel rendelkező pedagógusa. Sokat törődött a nehezebben tanuló diákokkal, játékos módszerei, humora feloldotta feszültségeiket. Tanítványainak eredményei tehetséggondozó munkájáról is tanúskodnak, sok szép sikert értek el különböző városi és megyei versenyeken. Szervező munkája az iskolai ünnepségek művészi produkcióinak összeállításában, diákprogramok kivitelezésében is megmutatkozott.  Módszerei, a minden újra nyitott töretlen lelkesedése, széleskörű gyakorlati tapasztalata nemcsak tanítványai hasznára szolgált, hanem támogató segítőkészsége a pályakezdők kezdeti nehézségeit is enyhítette. 2003-ban kimagasló pedagógiai munkájáért városi kitüntetést kapott. 35 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Nyugallományba_vonuló_pedagógusok1.jpg

Szűcsné Péli Katalin – a Koszta József Általános Iskola tanára (ált. isk. tanár matematika-fizika szakos) 1973-ban kapott matematika-fizika szakos általános iskolai tanári diplomát Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 7 évig a Középiskolai Kollégium nevelőtanára volt. Munka mellett szerezte meg a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen a matematika szakos egyetemi diplomáját. A Koszta József Általános Iskola tantestületének 1980 óta meghatározó egyénisége. 8. osztály végére mindig alaposan felkészített, sokszor a tananyagot átlagosnál magasabb szinten elsajátító gyermekeket indított el a középiskolákba. Határozott, következetes tanítási módszereivel a gyengébb képességű tanítványait is eredményesen oktatta. Tudása, jó humora, egyénisége miatt a gyerekek szerették, tisztelték. 1999-ben kimagasló pedagógiai munkájáért városi kitüntetést kapott. 35 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Nehéz Istvánné – a Petőfi Sándor Általános Iskola tanítónője. 1971-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézet elvégzése után a IV. sz. Óvodában óvónőként helyezkedett el, majd 1982-től 2 évig a Berekháti Általános Iskolában napközi- vezetőként dolgozott. 1984-ben szerezte meg a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán diplomáját és azóta a Petőfi Sándor Általános Iskola napközis csoportvezetője, gyermek és ifjúságvédelmi felelőse. A családokkal való együttműködése a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épül. Szemléletmódja gyermekközpontú. Az évek során sikeres pályázatok aktív részese volt. 2007-ben kimagasló pedagógiai munkájáért városi kitüntetést kapott. 37 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Vas Andrásné – a Petőfi Sándor Általános Iskola tanítónője 1967-ben szerezte meg a Debreceni Felsőfokú Tanítóképző Intézetben diplomáját. Először külterületen kezdett el dolgozni, majd 1968-tól a Petőfi Sándor Általános Iskola tanítónője. Pedagógiai, szakmai felkészültsége kimagasló. Tanítási óráit a rendszeresség, a sokoldalú szemléltetés teszi vidámmá. Az anyanyelv mellett nagy gondot fordít a matematika oktatására, a logikus gondolkodásra. A matematika munkaközösség vezetője. Vezeti az iskola mazsorett csoportját és nemcsak a város, hanem a környező városok, települések rendezvényein is fellépnek. Az elmúlt évek során dobogós helyezéseket értek el országos versenyeken. A város sportéletében is aktívan részt vett, az egészséges életmódra hívta a város asszonyainak, lányainak figyelmét, akik 29 éven át látogathatták családias, baráti hangulatú aerobic tornáit. 2003-ban kimagasló pedagógiai munkájáért főtanácsosi címet kapott. 41 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Pólya István – a Terney Béla Kollégium nevelőtanára 1975-ben kapott magyar-történelem szakos általános iskolai tanári diplomát Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1976-tól 17 éven keresztül a Kiskunfélegyházi 608. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben, majd rövid ideig a Mezőgazdasági Szakközépiskolában tanított. 1994-től a Terney Béla Kollégium nevelőtanára volt. Munkáját a felkészültség, az igényesség, a precizitás jellemezte. Kulturális programszervezőként színvonalas munkát végzett. Honismereti szakkört vezetett, történelem tantárgyból külön korrepetálásokat tartott. Kollégáival való kapcsolattartásában mindig a korrektségre, a zavartalan együttműködésre törekedett. Több mint 30 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Hankó Györgyné – a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola néptánctanára. 1971-ben kezdte pedagógusi pályáját a Békési II. sz. Általános Iskolában képesítés nélküli nevelőként. 1972-ben szerezte meg a Jászberényi Tanítóképző Intézetben az általános iskolai tanítói oklevelét. Ezután  12 évig a Deák Ferenc, majd 15 évig a Klauzál Gábor Általános Iskolában tanított. A tanítói munka mellett mindig szívesen foglakozott a népművészetekkel, közelebbről a néptánccal. A gyerekek, fiatalok néptáncra nevelését, oktatását is több évtizede végzi. A Magyar Táncművészeti Főiskolán táncpedagógus- gyermektánc-oktatói diplomát szerzett. Néptánc együttesével több megyei, területi, országos versenyen, találkozón mutatkozott be sikerrel. A szorosan vett néptánc-oktatás mellett olyan események, rendezvények szervezése is fűződik nevéhez, amelyek mind a népi kultúra, a népi értékek megőrzését célozzák. Összegyűjtötte, feldolgozta, majd könyv alakban megjelentette "Szentes és környéke XX. századi népzenéjét, néptáncát". 37 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Kovalcsik Magdolna – a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanítónője 1969-ben kezdte pedagógusi pályáját a Szegvári Általános Iskolához tartozó Zsigerháti iskolában képesítés nélküli nevelőként. 1974-ben szerezte meg a Bajai Tanítóképző Intézetben általános iskolai tanítói oklevelét. 1975-től 1 tanévet a szentesi Kisegítő Iskolában tanított. A nehezen nevelhető, hátrányos helyzetű tanítványaival aprólékos gonddal, nagy szeretettel foglalkozott. 1976-tól a Köztársaság Téri Általános Iskolához kapott határozatlan idejű kinevezést. Pedagógus pályafutását töretlen hivatástudat, gyermekszeretet, hitbeli elkötelezettség jellemezte. A Keresztény Pedagógus Társaság elnöki tisztjét is ellátja. 39 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjbavonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Fazekas Ferencné – a Rigó Alajos Általános Iskola és Szakiskola gyógypedagógusa 1968-ban kezdte pedagógus pályáját, a szarvasi Óvónőképző Intézetben szerezte meg óvónői diplomáját. Közel 10 évet dolgozott szentesi óvodákban. 1980-ban került az akkori Kisegítő Iskolába mint napközis csoportvezető, majd osztályfőnökként tanított. 1987-ben végezte el a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrénpedagógia szakát. Munkáját, mint gyógypedagógus a mai Rigó Alajos Általános Iskola és Szakiskolában látta el. A tananyag elsajátítása mellett nagy hangsúlyt fektetett a kamaszodó fiatalok nevelésére és a praktikus ismeretek elsajátítására is. A súlyosan-halmozottan fogyatékos képzési kötelezett gyerekeket otthonukban fejlesztette. 40 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Szűcs Lajosné – a Rigó Alajos Általános Iskola és Szakiskola gyógypedagógusa-logopédusa 1964-ben kezdett dolgozni a szabadkígyósi Általános Iskolában, majd a szarvasi Óvónőképző Intézetben szerezte meg óvónői diplomáját. Ezt követően dolgozott szentesi óvodákban, majd a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szerezte meg gyógypedagógusi-logopédusi diplomáját. 1971-ben kezdett tanítani az akkori Kisegítő Iskolában Rigó Alajos bácsi keze alatt. Először matematikát tanított, majd logopédusként vett részt a gyermekek nevelésében-oktatásában. Volt felső tagozatos iskolai, majd megyei munkaközösség-vezető, városi óvodai logopédus. A hozzá járó tanulók beszédhibáinak kijavítása, írás- és olvasási nehézségeiknek kezelése mellett bensőséges kapcsolatot alakított ki azzal, hogy figyelt a napi problémáikra, hangulataikra, szívesen meghallgatta, jó tanácsokkal látta el őket. 37 évet dolgozott az iskolában. 2003-ban kimagasló pedagógiai munkájáért városi kitüntetést kapott. 44 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Makai Lajosné – a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola a Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Tagintézményének testnevelés szakos tanárnője 1968-ban végzett a Szegedi Tanárképző Főiskolán földrajz-testnevelés szakos tanárként. 4 évig a Petőfi Sándor Általános Iskolában, majd 3 évig a Csongrád Megyei KISZ Bizottságon dolgozott. 1975-ben került a Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolába. Kezdettől fogva az iskolai Diáksportkör elnöke, kosárlabda szakosztály vezetője és osztályfőnök. Tanári nevelő-oktató munkája, és az iskola fejlődése érdekében végzett tevékenysége átlagon felüli. Munkáját példás fegyelem, igényesség, pontosság, megbízhatóság jellemzi. Mindent megtesz azért, hogy az egészséges életmódot, a mozgás szeretetét elsajátíttassa tanulóival. Következetesen neveli tanítványait kitartásra, önfegyelemre, az erőnlét fokozott fenntartására. Szabadidejét feláldozva hetente két alkalommal "torna-klubot" működtet, ezzel közösséget is teremtett. A város sportéletének szervezésében aktívan részt vett. Hozzájárult az iskola sikeres pályázati tevékenységéhez, sportszerek beszerzéséhez. 1996-ban Diáksport Emlékplakettet vett át a Magyar Diáksport Szövetségtől, majd 1999-ben kimagasló pedagógiai munkájáért főtanácsosi címet kapott. 37 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjbavonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Kozák Ferencné – a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola matematika-fizika szakos tanárnője 1966-ban kezdte pedagógiai munkáját a Damjanich Általános Iskolában, 1969-ben végzett a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán matematika-fizika szakos tanárként, ezután 23 éven keresztül mint szaktanár itt tovább dolgozott. Nagy szakértelme is hozzájárult ahhoz, hogy 1978-tól 8 éven át Szentes és környéke általános iskoláiban szakfelügyelői feladatot látott el. Határozott fellépése, magabiztos tudása alapján többször  vállalt bemutató órákat városi és megyei szinten. 1992-től a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanára lett. Oktató munkája ebben az iskolában is példamutató, mind az általános képzésben, mind az érettségire történő felkészítésben. 2004-ben kimagasló pedagógiai munkájáért városi elismerést kapott. 42 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjbavonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Csorba László – a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola matematika-kémia szakos tanára 1963-ban kezdte pedagógiai munkáját képesítés nélküli nevelőként az Eperjes-Eperjesszél Általános Iskolában. 1964-től 1 tanévet a nagymágocsi Általános Iskolában napközisként, majd ezt követően 7 évig újra Eperjes Központi Iskolájában dolgozott. Eközben 1968-ban szerezte meg a Szegedi Tanárképző Főiskola Levelező tagozatán matematika-kémia szakos általános iskolai tanári diplomáját. 1972-től a 603. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben helyezkedett el, ahol napjainkig tanít. 1973-77. között a Horváth Mihály Gimnázium diákszínpadának kisszínpadát vezette, országos ezüst fokozatú minősítést kaptak. 2000-ben oktatási informatikus lett, azóta informatikát is oktat. 45 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjbavonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Dr. Pigler László – a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola műszaki tanára 1968-ban a Kecskeméti Műszaki Főiskolán gépgyártás technológus diplomát kapott. 1971-ben kezdte pedagógiai munkáját. 1973-ban üzemmérnöki tanári oklevelet is szerzett Budapesten. 1975-ben a Bánki Donát Műszaki Gépipari Főiskolán okleveles gépész szakos műszaki tanári végzettséget szerzett. Pedagógiai szakos előadói diplomáját 1989-ben kapta meg a Szegedi József Attila Tudományegyetemen, itt a doktori fokozatot 1997-ben szerezte meg. Tanulói számos alkalommal értek el kitűnő eredményt az országos tanulmányi versenyeken. Egyetemi tankönyvet írt, négy nyelven publikált, iskolai kutatásainak eredménye alapján. Külföldi ösztöndíjakat nyert. 37 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjbavonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Hering Ferenc – a Polgármesteri Hivatal volt oktatási és sportreferense 1970-ben a bajai Tanítóképző Intézetben szerezte meg diplomáját. Pályakezdőként a Baranya megyei  máriakéméndi iskolában tanított, továbbá Kátolyban ellátta 7 évig a tagiskola vezetői feladatait. 1977-től a  Kossuth Téri Általános Iskolában dolgozott, majd 1984-től 6 évig a Hazafias Népfront Városi titkári teendőit látta el. 1990-től a Horváth Mihály Utcai Általános Iskolában osztályfőnök, tanulócsoport vezető, majd 1994-től 11 éven keresztül igazgatóhelyettes. 1998-ban gyógypedagógiai asszisztensi szakképesítést, majd 2000-ben közoktatási vezető szakképzettséget is szerzett.  2002-től 2007-ig, korengedményes nyugdíjazásáig a Polgármesteri Hivatalban közoktatási és sportreferensi feladatokat végzett. 2005-től plusz feladatként a mai napig ellátja a Szentesi Kistérségi Társuláshoz tartozó kistelepülések oktatási feladatait is. 35 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjbavonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként tanácsosi címet kap:

 

Sor-szám

Név

Beosztás

Intézmény

 

Kocsisné Szabó Katalin

tagóvodavezető

Kertvárosi Óvoda

Dr. Mátéffy F. Utcai Óvoda

 

Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként kitüntetésben részesül:

Sor-szám

Név

Beosztás

Intézmény

 

Giricz Márta

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Deák Ferenc Általános Iskola

 

Békefyné Kása Erzsébet

tanárnő

Klauzál Gábor Általános Iskola

 

Csenkiné Miczki Ildikó

tanítónő

Koszta József Általános Iskola

 

Józsa Józsefné

tanítónő

Petőfi Sándor Általános Iskola

 

Nyári Józsefné

igazgató

Terney Béla Kollégium

 

Czuczi Zsuzsanna

óvodai fejlesztőpedagógus

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

 

Horvát József

tanár

Kiss Bálint Ref. Általános Iskola

 

Ráfiné Gáspár Annamária

tanárnő

Szent Erzsébet Kat. Ált. Iskola és Óvoda

 

Berezvai Erzsébet

gyógypedagógus

Rigó Alajos Óvoda, Ált. Iskola., Szakiskola., Diákotthon és Gyermekotth., a Kozmutza Flóra Óvoda, Ált. Isk., Szakiskola., Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézménye

 

Kastnerné Józsa Erzsébet

tanárnő

Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola

 

Dudás-Szabóné Deák Judit

tanárnő

Boros Sámuel Szakközépisk., Szakisk. a Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Tagintézménye

 

Szép Ilona

igazgatóhelyettes

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

 

Berényi Katalin

tanárnő

Pollák A. Műszaki Szakközépisk., Szakisk, a Zsoldos F. Középiskola és Szakiskola Tagintézménye

 

Kiemelkedő közszolgálati munkájáért elismerésben részesül:

Sarusi Kiss Illésné

dajka

Központi Óvoda Kossuth U-i Tagóvoda

Pengő Józsefné

konyhai dolgozó

Kiss Bálint Ref. Általános Iskola

 

Elek Sándor a Pedagógusok Szakszervezete Csongrád Megyei Szövetségének titkára 2008. május 27-én megkapta az Eötvös emlékérem vas fokozatát. Ezzel a kitüntetéssel ismerte el a Pedagógus Szakszervezet Elnöksége Elek Sándor hosszú időn keresztül végzett kimagasló szakszervezeti munkáját.

Szakszervezeti kitüntetések átadása

A kitüntetéseket átadja: Elek Sándor a Pedagógusok Szakszervezete Csongrád Megyei Szövetségének titkára

Eötvös József Emlékérem Arany fokozat  kitüntetést kap:

Hering Ferenc nyugdíjas pedagógus, a Polgármesteri Hivatal oktatási- és sportreferense,
Tóth Béla, a Petőfi Sándor Általános Iskola tanára

Eötvös József Emlékérem Ezüst fokozat kitüntetést kap:

Dávid Ferencné, a dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvoda óvodapedagógusa,
Vas Andrásné, a Petőfi Sándor Általános Iskola tanítónője,
Perczel Olivér, a Terney Béla Kollégium pedagógusa.

Eötvös József Emlékrem Bronz fokozat kitüntetést kap:

Vörös Jánosné nyugdíjas pedagógus,
Radics Mihályné nyugdíjas pedagógus,
Farkasné Mikula Lenke, a Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon pedagógusa,
Csíziné Magyar Ildikó, a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola tanára,
Vincze Mihályné, a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola gazdasági ügyintézője.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.