A Civil Ifjúságsegítő Kerekasztalról

Tréning_a_sportcsarnokban.jpgA szentesi Civil lfjúságsegítõ Kerekasztal (CIK) a városban mûködõ civil ifjúsági szervezetek kezdeményezésére, és az õ részvételükkel tavaly szeptember 26-án alakult meg.

A CIK megalakításának célja, hogy rendszeressé téve, és teret adva az egymás közötti kommunikációnak, elõsegítse az együttmûködést, közös forrásteremtést és ezáltal a hatékonyabb munkát a Szentes városában és térségében, különbözõ területeken az ifjúságért dolgozó civil szervezetek között.
Másrészt közremûködjön abban, hogy a fent említett szervezetek és célcsoportjuk érdekei megjelenjenek az önkormányzat ifjúságot érintõ döntéseiben. Céljai érdekében helyzetfelmérést és programokat szervezhet, érdekegyeztetést folytathat. Tevékenységét éves munkaterv alapján végzi. Az egyeztetések során a korosztályt érintõ kérdéseket bármelyik tárgyaló fél kezdeményezésére megvitatja, majd ennek függvényében a CIK állásfoglalást, valamint javaslatot adhat.
Alapítói: Gilicze Andrásné (595. sz. Bethlen Gábor Cserkészcsapat, Gilicze László Emlékalapítvány), Paksai Jusztina (Pro Humana Baráti Társaság), Hérány Ferenc (Új Hajtás 102), Nagy Enikõ (Városi Könyvtár), Bugyáné Számel Éva (Thálész Ifjúsági Informális Csoport), Virág Olga (civil koordinátor).
A CIK második ülésén újabb tagokkal bõvült: Nagy Attila (Családsegítõ Központ), dr. Báló Mária (Felhõcsikó Egyesület), Rakk László (Életjel KKSE). A tagság Rakk Lászlót választotta elnökéül. A CIK elsõ komolyabb megmérettetése során tagjai szakmai hátteret biztosítottak az Életjel KKSE és a St. Jupát SE 30 éven aluli tagjaiból formálódott csoportnak a Fiatalok Lendületben program keretében meghirdetett Ifjúsági Kezdeményezések pályázatra beadott Ifjúsági Foglalkoztató Kalandpark projekthez. Az együttmûködés azonban ennyiben nem merült ki, hiszen a csellengõ, magukkal mit kezdeni nem tudó fiatalok megszólítására és a szociális, valamint kommunikációs kompetenciáik fejlesztésére irányuló  projektben továbbra is számít a CIK tagjainak tapasztalataira. A kalandpark keretében már a nyáron rendszeresen íjászkodhatnak, mászófalra mászhatnak, a Kurcán evezhetnek a fiatalok, de igényeik szerint a programokat maguk bõvíthetik majd. 

Tréning_a_sportcsarnokban.jpg 

A helyi ifjúsági munka elõmozdításában az önkormányzat és a helyi közösségek együttmûködése elengedhetetlen. Ezért Szentes Város Önkormányzata  2008-2009-re szóló Ifjúsági Cselekvési Terve összeállításában a CIK töltötte be a tanácsadó és véleményezõ szerepet.
Az Életjel KKSE-nek köszönhetõen a CIK bekapcsolódott a “Mosolygós Hálózatba”. Szerepe elsõsorban a 18 és 30 éves  korosztály közmûvelõdéssel kapcsolatos igényeinek, észrevételeinek megjelenítése, valamint koordináció a Hálózat és a Kistérség egyéb, az ifjúságpolitika terén tevékenykedõ szereplõi között. A kerekasztal munkájába bárki bekapcsolódhat. Az érdeklõdõk az alábbi e-mail címen kérhetnek bõvebb információt: rakk@szentes.hu                         
Rakk László

A rovat az NCA Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma támogatásával valósul meg.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.