50 éves a szentesi gyermekotthon

1971-ben még fiú nevelőotth​on működött Szentesen. A fotó a bábszakkör szegvári vendégszer​eplésekor készült.Szentes városában 50 éve működik – a gyermekvédelmi szakellátásnak az otthont nyújtó ellátási formája -, a nevelőotthon később gyermekotthon.

1963. március 1-én a Deák Ferenc u 54. számú épületben kezdte meg működését a jelenlegi gyermekotthon elődjének számító tanyai kollégium, mely a Deák Ferenc utcai iskolával közös igazgatás alatt állott. A kollégiumból felső tagozatos, túlkoros fiúotthon lett, 2 állami gondozott és 10 magán növendékkel kezdte meg működését 1963. szeptember 21-én. 1964. szeptemberében 37, 1966 szeptemberében már 50 fő állami gondozott fiú élt az épületben.

1972. júniusában lányok költöztek a fiúk helyére és a Csongrád Megyei Gyermek és Ifjúságvédelmi Intézethez tartozott. Vassné Kálmán Judit, majd Molnár Györgyné igazgató vezetésével leány nevelőotthonként működött 1994-ig. Az épület felújítási munkái miatt a gyerekek 1980-ban ideiglenesen a Kossuth u. 1. sz. alatti házban kaptak szállást éjszakára.  A nappali tevékenység továbbra is a Deák F. utcában folyt. 1990-ben végleg lakhatatlanná vált a Deák Ferenc utcai épület, és átmeneti időre – a volt Megyei Csecsemőotthon helyére – a Farkas Mihály u. 13. számú házba költöztek. A Deák Ferenc utcai épület helyén minisztériumi pályázatból 1991-ben egy új intézmény építése kezdődött meg.

1981. május 9-én békefát ültettek a gyerekek a nevelőotth​on udvarán.

1993 év végén műszakilag átadásra került az új intézmény, melyben általános iskola, kollégium és a nevelőotthon kapott helyet.

A fenntartói szerepet közvetlenül a Csongrád Megyei Önkormányzat vette át. 1994. január 01-től új költségvetési szervként – Csongrád Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskolája és Diákotthona néven. 1994 év elején beköltözött a nevelőotthon, az addigi városi fenntartású kisegítő iskola, majd júliusban átvették a csongrádi székhelyű általános iskolát és  fiú nevelőotthont. A nyár folyamán a fiúk is beköltöztek az új intézménybe. 1995-ben a megszűnt szegvári nevelőotthonból érkeztek új lakók. Az itt lakó gyermekek száma 66 fő-re nőtt.

1995-től Demeter Attiláné igazgatása mellett Erdőháti Nagy Lászlóné vezette a nevelőotthoni egységet.

Az nevelőotthon életében nagy változást hozott az 1996. évi Gyermekvédelmi Törvény.

Már a hatálybalépését megelőzően a fenntartó és a minisztérium részéről elvi támogatást kaptak, hogy az addigi kollégiumi rendszert átalakítsák családias légkörű otthonokká, illetve Gyermekotthonná.

Ebben a szervezőmunkában Erdőháti Nagy Lászlóné és néhány akkori kollegája fáradságot nem ismerő aktivitással dolgozott.

Strandolás 1981-ban.

A Csongrád Megyei Önkormányzat anyagi támogatást nyújtott a 6 lakásotthon kialakítására. A Szociális és Családügyi Minisztérium viszont pályázat útján támogatta a lakásotthonok berendezéseinek beszerzését. Az elkészült lakásotthonok birtokbavétele a gyerekeknek nagy örömet jelentett, hiszen családias légkörben folyhatott tovább a nevelés. A lakásotthonban integráltan élnek vegyes életkorú és nemű, valamint normál és sajátos nevelési igényű gyermekek, összesen 66-an.

A lakásotthonok önálló gazdálkodókká váltak, ami azt jelentette, hogy a havonta kapott ellátmányt saját szükségletük alapján használhatják fel.

Az intézmény 1999-ben felvette az általános iskola egykori igazgatójának, Rigó Alajos nevét.

A törvénynek megfelelve 2001-től a Gyermekotthon speciális és otthont nyújtó gyermekotthonná alakult Bányainé Déló Nagy Gabriella, Dávid Zoltán, 2012-től Tátrai Attila és Dávid Zoltán szakmai vezetése alatt, és próbál megfelelni a kor társadalmi kihívásainak, és kollégáival néha emberfeletti munkával próbálják jó útra terelni a bekerülő többszörös hátránnyal rendelkező gyerekeket.

2007-ben tagintézményévé vált a Hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskolának, mely Megyesi Istvánné igazgató irányításával működik tovább.

 Cora fesztiválo​n szerepelt az Igazgyöngy dráma csoport, melynek vezetője: Füredi Zsuzsa (2003. 05. 07)

A fiatalok legfeljebb 24 éves korukig maradhatnak nagykorúságuk után utógondozói ellátottként a gyermekotthonban. Ők 115-en vették igénybe ezt a szolgáltatást. Mindannyian szakmát szerezve, munkahellyel, több mint 30-an saját házzal rendelkezve hagyták el a gyermekotthon falait.

Az gyermekotthon közel 300 dolgozónak adott megélhetést az eltelt 50 év alatt, akik 749 növendéket neveltek, oktattak szerető gondoskodással.

A gyermekotthon bővebb történetét és az 50 évet összefoglaló fotós albumot megtalálják az érdeklődők az intézmény honlapján a rigosuli.sulinet.hu oldalon.

2013.  júniusában ünnepség keretén belül szeretnénk megemlékezni a gyermekotthon fennállásának 50 éves évfordulójáról. Kérjük a volt növendékek és dolgozók jelentkezését a 06 30/8537535 telefonon, a fotopolc@gmail.com email címen, vagy személyesen a Szentes Deák Ferenc u. 52-54 szám alatt Maczelka Lászlónénál.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.