Emlékezés Kiss Bálint munkásságára

Kiss Bálint (Vésztő, 1772. dec. 9.  – Szentes, 1853. márc. 25.) Kedves Bánfi Ádám, Farkas Flóra Fanni, Farkas Márta, Dr. Imre Ernő, Karikó-Tóth Tibor, Kovách Péter,  Dr. Miháltz Gábor, Miháltzné Dr. Tari Lujza, Szirbik Imre és Szunyogh Gabriella!

Nagy öröm és büszkeség számomra, hogy Kiss Bálint ref. lelkészre születése 240. évfordulója közeledtén – 2012. dec. 8-án -, Szentesen az Őt megillető tisztelettel emlékeztünk meg a Kiss Bálint Református Általános Iskola gyönyörű dísztermében, személyes vallomásokkal, szakmai előadásokkal, vokális vagy hangszeres zeneművek bemutatásával. Úgy vélem, hogy Mi, akik születésnapja alkalmából ott találkoztunk, „rokon lelkek” vagyunk. Munkásságát, „előadásait” nemcsak a magunk számára tartjuk figyelemre és követésre méltónak, hanem példaképül állítjuk a jövendő nemzedékei elé is. Köszönöm!

Fia a neves festőművész Kiss Bálint alkotása a Dobó Katica c. festmény.
(Az ifjabbik Kiss Bálint Szentesen 1802. december 29-én született,
azaz 210 évvel ezelőtt.)

Köszönöm továbbá a Református Nagytemplomban Szentesen 2012. december 9-én megtartott istentisztelet lelkészeinek és más közreműködőinek is azt a rendkívüli gondosságot és megbecsülést, melyet Kiss Bálint születése 240. évfordulója alkalmából tanúsítottak.

Köszönet illeti a dec. 8-9-i megemlékezés további önzetlen támogatóit is: Éden Édességbolt, Kiss Bálint Református Általános Iskola, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola, Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Szentesi Református Egyház, Szentesi Élet, Szentes Város Önkormányzata, Szentesi Vendégszeretet Egyesület, Szentes Televízió, Szuperinfó, Városi Visszhang, Zöldág Hagyományőrző Szakkör, Bernát Pálné, Balla Tibor, Labádi Lajos, Lantos Imre, Mihály Béláné, Tímár Ferenc, Török Tamás, Vágvölgyi Zoltán, Várkonyiné Mihály Erna, Vidovics Ferenc.

Tisztelettel és barátsággal:

 Hankó Györgyné
a Zöldág Hagyományőrző Szakkör
vezetője

Szentes, 2012. december 9.

Adalékok még Kiss Bálintról: http://hu.wikipedia.org/wiki/Kiss_B%C3%A1lint_(lelk%C3%A9sz)#F.C5.91bb_m.C5.B1vei

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.