Reflektorfényben az MRE

Alapiskolasok_musorán Rimaszombatban.jpgEgyesületünk, a Mosolygósabb Régióért Kulturális Közhasznú Egyesület (MRE) 2001. október 24-én alakult Szentesen tizenöt lokálpatrióta honfitársunk közreműködésével.

Hivatalos működésünket 2002. februárjától folytathatjuk, ekkorra nyertünk jogerős bírósági bejegyzést, és teljesíthettük a zavartalan működés adminisztratív feltételeit.

Célkitűzéseink:
– Havonta térségi közéleti információs kiadvány szerkesztése és megjelentetése.
– Évente kulturális nagyrendezvény szervezése, amelynek kiemelt vezérfonala a helyi hagyományok feltárása és ápolása.
– Az Egyesület nemzetközi kapcsolatokat létesít és ápol a közös értékek megismertetése érdekében.
– Pénzügyi lehetőségeihez mérten egyéb kiadványokat is készíthet és kiadhat, különös tekintettel a térségben élő roma kisebbségek igényeire, nemzetközi kapcsolatai keretében, és a helyi idegenforgalmi adottságok népszerűsítése érdekében.
– Ápolja, feltárja és népszerűsíti gasztronómiai hagyományainkat és minden olyan törekvést, amely a régió idegenforgalmi felemelkedését szolgálja.
– E cél érdekében maga is kidolgoz és megvalósít újszerű programokat. Különös tekintettel az épített örökség megóvására. Kiveszi részét kisebb városszépítési feladatokból.
– Fontos céljának és feladatának tekinti olyan ifjúsági programok megvalósítását, amely által a fiatal generációk tehetséggondozása valósulhat meg a képzőművészetek, irodalom és előadóművészetek területén.
– Megragad minden olyan pályázati lehetőséget, amely céljai megvalósításához közelebb viszi.

Vajdasagból_&_Szentesről érkező pályamunkák.jpg

Egyesületünket öt tagú elnökség irányítja, amely negyedévenként ülésezik. Tevékenységünket három tagú felügyelő bizottság ellenőrzi.

Nemzetközi kapcsolataink:
2002 – Szlovákia: Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya
2003 – Erdély: MIDESZ Hegyközcsatár-siteri Szervezete
2003 – Erdély: Újmosnica magyar közössége

A kapcsolatfelvétel megtörtént az USA Floridai Magyar Társasági Clubjával, a vajdasági Szabadka Magyar Művelődési Központjával, valamint a Beregszászi AGORA Irodával. Együttműködésünk tartós és rendszeres, s ezen kört folyamatosan szeretnénk bővíteni.

Egyesületünk közeledik 5 éves évfordulójához, az eltelt időszakot feltétlenül sikeresnek értékelhetjük. A különféle pályázatokon mintegy ötven projektünkhöz közel 20 millió forint támogatást nyertünk el az évek során.
Vállalásaink teljesítéséhez, újabb és újabb ötletek megvalósításához, s hogy a megkezdett úton tovább haladhassunk, örömmel vesszük segítő támogatók hozzájárulását, felajánlását.
Egyesületünk számlaszáma: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 57200031-10037957.

Dömsödi Mihályné Teréz elnök sk.
Hegyaljai Valdemárné Emike elnökhelyettes sk.
Kátai Ferenc elnökhelyettes sk.
Kis-Kása Kriszta gazdasági referens sk.
Szabóné Tóth Erika kommunikációs referens sk.

Összejövetel a Petőfi cukrászdában.jpg

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 ÉVRŐL

Egyesületünk 2006. évben teljes gazdasági évet tudhat maga mögött. Alapítói betétnövelés ebben az évben sem történt. 2006. december 31-ével 5.042.932,-Ft bevétellel, 4.239.463,-Ft kiadással zártuk az esztendőt. A pénzmaradvány összege: 803.469,-Ft. 

BEVÉTELEK:
1. Alapítói betét                           90.000,-Ft
2. PR – szolgáltatások bevétele    2.498.250,-Ft
3. Pályázati forrásokból származó 2.183.200,-Ft
4. Gerecz Elemér H.E.                     80.000,-Ft
5. Egyéb készpénzes befizetések, 
   tagdíj                                      190.250,-Ft
6. Kamatbevétel                              1.232,-   Összesen:                             5.042.932,-Ft

KIADÁSOK: 
1. Személyi kiadások
1.1. Önkéntesek foglalkoztatásának költsége                                                                  84.000,-Ft
Összesen:                                    84.000,- Ft

2. Működési kiadások:     
I-V tétel Összesen:                       381.355,-Ft

                        

3. Dologi kiadások:   
I-VI. Összesen:                         3.562.728,-Ft

4. Egyéb kiadások:    
Összesen:                                    37.009,-Ft        
5. Felhalmozási kiadások              122.640,-Ft
6. Adományozási program              51.731,-Ft

1-2-3-4-5-6 összesen:             4.239.463,-Ft       
7. Készpénztartalék:                     803.469,-Ft
Követelés szállítótól az egyesület felé                                                                              0,-Ft
Az egyesület tartozása szállítók felé                                                                               0,-Ft 
Összesen 1-7-ig                          5.042.932,-Ft
Pénztartalék megoszlása:
1. Alapítói betét               90.000,-Ft
2. Közhasznú tevékenység pénzmaradványa:   2005-ről közcélra elkülönített 131.600,-Ft 
2006. évi közhasznú tevékenység pénzmaradványa           581.869,-Ft
Összesen:                        803.469,-Ft
Kelt Szentesen, 2007. év február hó 15. napján.

Lakatos Bence 10 eves Debrecen - 1956 diák szemmel képzőművészeti pályázat.jpg

Egyesületünk a személyi jövedelemadó 1%-ának fogadására 2005. évben már jogosult lett volna, ám ezen a címen egyesületünk számára juttatás nem érkezett 2006. évben sem. Bevételt tehát nem realizáltunk ilyen címen.
A tagdíj összegéről megállapodás született, annak bevezetése és beszedése 2005. évtől megtörtént, azóta folyamatos, ám a fizetési hajlandóság koránt sem mondható jónak. Az egyesület tagjai közül bérjellegű juttatásban senki sem részesült. Pályázatok útján a következő pénzeszközöket szereztük, s azok felhasználását alább részletezzük:
1. Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiuma működési támogatás 2005 év I. kör összegének második részlete          250.000,-Ft.
2. Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Kapcsolatok – EU Integráció Szakmai Kollégiuma 2005. év II. körös pályázatok          400.000,-Ft.
3. Miniszterelnöki Hivatal „Beszélgessünk Európa Jövőjéről” pályázati program, lakossági tájékoztató sorozat                                                 300.000,-Ft.
4. Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiuma Működési támogatás 2006 év. I. kör első részlete                                        267.000,-Ft.
5. A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Kapcsolatok – EU Integráció Szakmai Kollégiuma 2006. évi I. kör első részlete           233.200,-Ft.
6. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Évfordulók Titkársága 1956. Diák emlékkötet elkészítése és megjelentetése       200.000,-Ft.
7. Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiuma Működési támogatás 2006. évi I. kör második részlete                               533.000,- Ft.
Összesen: …………………………   2.183.200,-Ft.
1. A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiumától 2005. évben az első körben kiírt pályázaton 500.000 Ft. támogatást nyertünk egyesületünk működési költségeire. Az összeg első fele 2005. év végéig megérkezett, míg második részletét 2006. januárban utalta az Államkincstár a számlánkra. Az összeg felhasználása 2006. évben történt meg, ily módon a közhasznúsági jelentésbe itt állítjuk be. A 250.000 Ft-os összeg felhasználásával digitális fényképezőgépet vásároltunk 2006. év februárjában 122.640,- Ft-ért, amely 7 megapixeles készülék lévén jobb minőségű képeket biztosít mind lapunk, mind internetes honlapunk számára. A fennmaradó 127.360,-Ft-ot irodaszerekre, postaköltségre és telefonfeltöltésre használtuk fel. Az elszámolást határidőben 2006. június 30-ig elküldtük, amelyet az Államkincstár elfogadással visszaigazolt.

Papp Agnes Berettyoujfalu 7 eves III. hely XXI. sz. biztonsági kihívásai.jpg

2. A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Kapcsolatok – EU Integráció Szakmai Kollégiumához 2006. januárjában pályáztunk a 2005. évi második körben, ugyanis az elsőben beadott pályázatunk nem nyert. 400.000 Ft-ot nyertünk ezúttal. Határon átnyúló, elsősorban évfordulókhoz kötődő programokra lehetett pályázni. A Bartók-emlékév kapcsán ellátogattunk Bartók Béla szülőhelyére Nagyszentmiklósra, megkoszorúztuk emléktábláját a temesvári, nevét viselő líceumban, továbbá nemzetközi internetes vetélkedőt szerveztünk középiskolásoknak a támogatás felhasználásával. Az elszámolást határidőben 2006. június 30-ig elkészítettük, azt a szakmai kollégium jóváhagyta.
3. A Miniszterelnöki Hivatal ugyancsak év elején hirdette meg pályázatát „Beszélgessünk Európa Jövőjéről” címmel, amelyre lapunkkal pályáztunk. Három lapszámban március és május között egy-egy környező kistelepülést felkeresve készítettünk cikksorozatot az ott összegyűjtött véleményekből. A lakosok elmondták, hogyan látják helyzetüket az uniós csatlakozásunkat követő év után. A programba bevont települések: Árpádhalom, téma: mezőgazdaság. Eperjes – téma: önkormányzatiság. Nagytőke, téma: kistelepülések önállósága, esélyeik. 300.000 Ft-ot kaptunk, amit a cikksorozat nyomdaköltségére költhettünk. A pályázat utófinanszírozású volt, az összeget elszámolás és lehívás után egy hónapon belül megkaptuk.
4. Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiuma Működési támogatás 2006. év I. kör első részlete 267.000 Ft. 2006-ban az NCA-hoz működésre 1 millió forint erejéig pályáztunk, túlsúlyban fejlesztésre. 800.000 Ft támogatást ítélt meg a Kollégium részünkre, amelynek első részlete a fenti összeg. A támogatás kisebbik részét posta, telefon és irodafenntartásra, valamint önkénteseink részére étkezési utalványjuttatásra fordítottuk. Az összeggel a második részlettel együtt 2007. június 30-ig kell elszámolni.

A_vásárhelyi_Szakál_László_gyönyörű_citerái a Kiséri Napokon.jpg

5. Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Kapcsolatok EU Integráció Szakmai Kollégiuma Határon átnyúló kapcsolatok 2006. évi I. körös szakmai program. A kért összeg egyharmadát nyertük el, amelynek a megküldött 233.200 Ft a kisebbek része. Az összeget az újszentesi, nagyváradi és szlovákiai testvérszervezeteinkkel folytatott együttműködésünk további ápolására fordítottuk. Ebből fedeztük az 1956-os nemzetközi rajzpályázat részköltségeit.
6. Az Oktatási Minisztérium Nemzeti Évfordulók Titkársága általános közművelődési pályázatán 1956-os diákalkotásokból készült emlékkötetünk megjelenéséhez 200.000 Ft támogatást nyertünk. Az emlékkötetet a beérkezett pályamunkákból elkészítettük és az összeget az elszámolás jóváhagyása után utófinanszírozásként kaptuk kézhez.

Az irodalmi est 2006. dec.jpg

7. 2006. év végén érkezett meg az NCA 2006. évi I. körös működési támogatásának második részlete, 533.000 Ft. Így a teljes megnyert 800.000 Ft rendelkezésünkre áll. Az összeg internetes honlapunk technikai eszközfejlesztésére 400.000 Ft erejéig, valamint a fennmaradó részben kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére szolgál, mint számítástechnikai fejlesztés, karbantartás, dvd, digitális diktafon beszerzés. Az összeg elköltésére, az elszámolásra azonban már 2007-ben kerül sor.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.