Fejezetek a baromfifeldolgozó múltjából (6.)

A Baromfiipar az Országos Mezõgazdasági Kiállításon 1980-ban a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat ezüstérmet kapott a grill pecsenyegalamb zsugortasakban – termékéért.

Élelmiszeripar Kiváló Dolgozói: Szetlik Ferencné, Török János. Kiváló dolgozók: Bányai László, Grund Sándorné, Jenei István, Kása János, Kovács László, Orosz Bálintné, Rácz Jánosné, Szabados János, Székely Katalin.
1981. március 28-án a III. Iparági Tûzoltó Versenyt Debrecenben tartották. Dr. Tobak István, a TRÖSZT vezérigazgatója a szentesi csapatnak a harmadik helyezésért járó díjat adta át.
Korszerû fagyasztóalagút Szentesen. „Az élelmiszer, ezen belül a vágott konyhakész baromfi iránti kereslet világszerte megnövekedett ezekben az években. Az export lehetõségek bõvülése, a hazai piaci igények növekedése, valamint a korszerû feldolgozási technológia iránti igényesség szükségessé tette a Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalat rekonstrukcióját. Az országban elõször itt megépítették és üzembe helyeztek egy a baromfiiparban világviszonylatban korszerû fagyasztóalagutat, amely a munka termelékenységét, az áru minõségét javítja, megszüntet egy sor, egészségre ártalmas munkahelyet, és csökkenti a nehéz fizikai munkát. A berendezés, kisebb hibáktól eltekintve, beváltotta a hozzá fûzött reményeket. Üzemeltetése gazdaságos és energiatakarékos.” (Jónás László és Nagyillés Béla)
Miniszteri kitüntetés kiváló munkáért.
Tóth István, Hernyik András, dr. Gilicze Lajosné, Merza Sándor, Gulácsi Lászlóné, Dongó Erzsébet.
Vállalat kiváló dolgozói: Józsa Mária, Jószai Eszter, Ladányi Ferencné, Mészáros Istvánné, Sárik Mihályné, Mészáros András, Németh János, Oláh Andrásné, Rónaszéki Istvánné, Sajtós János, Szirom Jánosné, Tihanyi Jánosné, Varga Mi-hályné, Mészáros András, Szabó András, Fási János, Sarkadi Sz. Ferenc, Oláh András, Kovács László, Szénási András, Somogyi Antal, Ádász János, Turi Ferenc, Csák Lajos, Magyar József, Õze Ferencné, Matuz Istvánné, Gál Lászlóné, Eszes Lászlóné, Áchim Péterné, Nyíri János, Pintér Antalné.
Kiss Attila, a Baromfifeldolgozó Vállalat fõmérnöke Szegeden az Élelmiszeripari Fõiskolán rég óta szaktanár, címzetes fõiskolai docens. Széles körû hazai és külföldi tapasztalatait hasznosítva, baromfiipari technológiát és szakgéptant tanít. A Gödöllõi Agrártudományi Egyetem baromfi szakmérnöki karán is oktat. Nem volt a képzéshez szakirodalom, így 1979-ben írta meg a „Baromfiipari ismeretek” c. könyvet, majd az élelmiszeripari szakközépiskolák számára technológiai tankönyvet állított össze. A mûvezetõi tanfolyamokhoz 1980-ban készített oktatási tematikát.
Közreadja, fotó: Dömsödi Mihály

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.