A helyi jobbikos tagság egy részének gondolatai a teljesség igénye nélkül – Szentesieknek Szentesről másképpen

2011 végére teljesen bebizonyosodott, hogy a Fidesz “gazdaságpolitikája” megbukott és ismét az IMF csápjai közé lökik a magyar népet. Ahelyett, hogy az államadósság csökkentését vagy a visszafizetésének felfüggesztését kérné a kormány, ahogy a Jobbik már annyiszor javasolta és tenné is, inkább egy még fájóbb és brutálisabb megszorítások sorozatának teszi ki a magyarságot.

Még inkább elkeserítõen dráguló árakkal fognak találkozni a boltokban; a szentesi embereknek is sok-sok vesszõcsapást kell még kiállnunk ettõl az idegen
érdekeket képviselõ Fidesz kormánytól, de tartsunk ki, hiszen az a rendszer, amelyik szembe megy a saját népe akaratával, az el fog bukni.

Bocskay Csaba, a szentesi Jobbik elnöke:
– A Jobbik alapvetõ célja országosan és helyileg is a kiút az elmúlt 21 év politikai és gazdasági csõdjébõl. Ez csakis a Szent Korona tan alapján, a nemzeti-radikális-szociális mentalitással lehetséges. A Szentesi Jobbik és Ifjúsági Szervezete szilárdan áll ezen az alapon. A rendszeres taggyûléseinken megbeszéljük a város életét meghatározó kérdéseket. Bár a szervezet csupa radikális, elszánt emberekbõl áll, mégis azt látjuk, tapasztaljuk, mi vagyunk a legdemokratikusabban mûködõ párt. A politika, mint fogalom a többség számára egyenlõ a gusztustalan, nagyképû harácsolással, ez az érzés teljesen jogos! A jobbikosok azon vannak, hogy ezt az aranyborjút visszatereljék oda, ahová való. Számunkra a politika nem életforma, nem cél, hanem eszköz, akár a mesterembernek a szerszámai. A bizottságokban, a testületben és a hétköznapok során is ezen vagyunk: összefogni, együtt haladni a közös célokért!
Túri András, a szentesi Jobbik alelnöke
Múlt és jövõ
Sokakban felmerül a kérdés, hogy a JOBBIK miért foglalkozik annyit a múlttal.
A jövõnk elképzelhetetlen nemzetünk valós történelmének ismerete nélkül. A múlt hazaárulóinak lopott kenyerén híznak ma is a “gengszterváltás” óta regnáló népnyúzó kormányok kéz a kézben, végrehajtva a globális pénzügyi oligarchiák utasításait. Az elszámoltatás fontossága ebben rejlik, hogy végre tiszta lappal induljunk jövõnk felé.
Ennek a múltnak egy fontos szelete a székely-magyar rovásírás. Õsiségünk máig értelmezhetõ kulturális öröksége.
Ne feledjük, míg a kora középkori Európában csak a kiváltságosok ismerték az írásvetést, felhasználva ezt hatalmuk megszilárdítására, addig a magyar nép már évezredek óta rendelkezett  kiforrott írásbeliséggel.
Fel kell éleszteni õsi kultúránk minden apró szeletét, mert a NEMZET csak a múlt pontos ismeretével éli túl a jelen nemzetellenes politikusainak sorozatos árulását, gazdasági  ámokfutását.

Remzsõ Sándor, alelnök
– Igaz, a választások során nem sikerült képviselõnek lennem, ennek ellenére aktivitásom nem csökken. A városért és közösségünkért segédkezem Szabó Zoltán képviselõnknek. Akivel együttesen, személyes közremûködésemmel készült el a Kurca sétány Kisér felõli lejáró szakasza. Erre már büszke lehetnék. Máris többet tettem a Kisériekért, mint az itteni megválasztott képviselõ. Hiszen mi értük igyekszünk tenni, nem ellenük. Gondolok itt a Petõfi Sándor általános iskola bezárására. A továbbiakban is aktívan szeretnék a Kisériek, városunk lakosságáért többet, és többet tenni. Jelenleg a Mûvelõdési, Oktatási, Sport-és Ifjúsági Bizottságában tehetem meg ezt Önökért. De nem Önök nélkül!
Várom mindenki ötletét, véleményét, amivel közösen, elõrébb vihetjük és építhetjük a Kisér, és így városunk Szebb Jövõjét.

Csendes Tamás a MOSIB tagja
Közeledünk az ünnepekhez, de vajon ünnepelhetünk-e békésen és nyugodtan, vagy esetleg félnünk kell aljas bûncselekményektõl? Minden jel arra mutat, hogy valakiknek semmi sem szent. Nem riadnak vissza idõsek, nõk vagy fiatalok, egyenesen gyermekek kifosztásától – utalnék itt a Mátéffy óvodára. Ezek a bûnözõk Szentesen is lassan aktuálissá teszik, hogy a Jobbik megmozdulást szervezzen a bûnözés ellen. Nem vagyunk hajlandók félni a városunkban, és nem várjuk meg, hogy a helyzet tovább súlyosbodjon; azt is megmutatjuk, hogy erõs férfiakkal szemben ezek az aljas bûnözõk nem mernek szembeszállni. Támogatni fogunk minden olyan kezdeményezést, ami a közbiztonság javítására irányul és mi is minden tõlünk telhetõt megteszünk most és a jövõben is. Ezúton köszönjük a szentesi rendõrállománynak, hogy védik a tisztességesen dolgozó embereket, valamint a szentesi polgárõröknek, hogy szabadidejüket nem kímélve segítik a rendõrség munkáját.

Czuczi András – pénzügyi felelõs:
– A poszt-kommunista hatalom ismert célja, a magyar öntudat kiszipolyozása volt, melyet bár nem teljes egészében, véghez is vittek.
A nemzetérzelmûség minden csíráját kiirtani szándékozó förmedvény megbukott, így elérkezett a hajnala a felemelkedésnek. A mai politikai elit mind-mind a kommunista eszme gyermekei, melyet nagy nehézségek árán, de le fogunk váltani! A Jobbik Ifjúsági Tagozat egyik legfõbb irányvonala a ma gyermekében feléleszteni a hazaszeretet üdvös érzését és belõlük egy olyan politikai garnitúrát kinevelni, mely képes visszaállítani az ezer éves rendet! A Jobbik Ifjúsági Tagozat az ország legtevékenyebb ifjúsági szervezõdése, mely már országszerte több, mint 100 tagozatot számlál, és ez a szám csak duzzad! Fiatalok, itt a helyetek közöttünk!! Szebb Jövõt!

Tóth Máté, a Jobbik Ifjúsági Tagozat Csongrád megyei szervezõje és a szentesi IT elnöke:
– Mindezen gondolatok olvasása és értékelése után a Szeretet Ünnepéhez közelítve Kellemes, Boldog és biztonságosabb Karácsonyt és Új Évet kívánunk!

(Fizetett közlemény!)

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.