Modern látványtár a múzeumban

Új otthonba költözhetnek a régészeti és a képzõmûvészeti raktár kincsei” Csütörtökön tartották a megyei fenntartású múzeumi szervezethez tartozó szentesi Koszta József Múzeum ligeti épületében annak a TIOP pályázatnak a nyitó rendezvényét, amelynek keretében a mûemléképületben 54.885.401 Ft-os európai uniós támogatással felújítás, modern látványtár, valamint korszerû tömörraktár valósul meg.

 A beruházáshoz tartozik olyan iskolai oktatást segítõ múzeumi órák, informális képzést erõsítõ foglalkozások szervezése, melyeken a résztvevõk élményszerûen, eredeti mûtárgyak körében, vagy védett természeti környezetben, a modern technika segítségével ismerhetik meg a népi hagyományokat, a történelmet, a mûvészeteket és a természetet. A beruházás várhatóan 2011. decemberében zárul.
A látványtár célja, hogy a múzeumban felhalmozott tárgyak bemutatásával, és a múzeumpedagógiai foglalkozások révén, az ide látogatók közelebb kerüljenek a természeti értékekhez, és az emberi alkotások megismeréséhez.
A kialakítandó régészeti látványtár, a képzõmûvészeti látványraktár, valamint a régészeti tömör raktár – mellyel az intézmény régészeti tárolókapacitása 100%-kal emelkedik – az oktatást, kutatást és tudományos munkát segíti.
Dr. Béres Mária régész, a múzeum igazgatója, a nyitórendezvényen ismertette a projektet, valamint bemutatta a már eddig megvalósított eredményeket.
Ezt követõen Oroszné Rónyai Éva múzeumpedagógus a látványtár múzeumpedagógiai hasznosításának lehetõségeirõl beszélt.
A felújítások után a múzeum ligeti épülete 570 négyzetméteren, egymással összefüggõ, harmonikusan illeszkedõ funkcióval, korszerû tartalommal és mûszakilag is megújulva: látogatóközpontként, valamint tudományos, kutatói és oktatói bázisként várja az érdeklõdõket.
A felújítás és a látványtár kialakítása – melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatott – várhatóan az idei év decemberében fejezõdik be.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.