Polgárőrség – Növekvő fegyelem?

Polgárőr közgyűlés.jpgDecember másodikán tartotta éves közgyûlését a Szentesi Polgárõr Egyesület. Az elnökség beszámolt a 2005. év eseményeirõl, meghatározták a jövõ esztendõ feladatait, s arról is dönteniük lehetett, hogy nevet változtatnak.

A szentesi polgárõröket Gránicz Pál ügyvezetõ elnök köszöntötte, majd a beszámolóra kollégájának Pál Zoltán elnöknek adta át a szót, aki a következõkrõl tett említést:
Megtudtuk, hogy az egyesület jelenleg huszonhat tagot számlál. Közülük is tizenöten vesznek részt rendszeresen a feladataik teljesítésében. A  megyei rendõr-fõkapitányságtól kapott Lada 1200-sel, és a helyi önkormányzat tulajdonában lévõ Lada Nivával járõröznek. Erre az elmúlt évben négyszáz-negyvenhat esetben, és összesen négyezer-háromszáz órában került sor. A jármûvekkel négyezer-hatszázötven kilométert tettek meg.
További eszközeik: négy kerékpár, két MAX. rádió, éjjellátó távcsõ és három mobiltelefon.

Polgárőr közgyűlés.jpg

Arról, hogy milyen intézkedéseket tettek, az elnök elmondta: Több esetben rendõrrel közösen, hatósági tanúként jártak el. Jelezték, ha bûncselekmény gyanúját észlelték, de részt vettek baleseti helyszíneléseken is. Közremûködtek továbbá a városi nagyrendezvények biztosításában és egyéb helyszínbiztosítási feladatokban. Az egyesület képviseltette magát a Megyei Polgárõrnapon, két fõ pedig a minõségbiztosítási tudományos konferencián. De részt vettek az I. Országos Polgárõr Közlekedésbiztonsági Versenyben is.  Mindezt mindössze közel négyszázezer forintból gazdálkodva tették, amelynek mintegy fele önkormányzati támogatás.
A megyei elnök, Magyari Béla egy kis történeti visszatekintést tett abból az alkalomból, hogy a Polgárõr mozgalom idén tizenöt éves. Öt szakaszban vázolta fel a mozgalom fejlõdését, s mint mondanivalója végére kiderült: a ma polgárõre képzett, fegyelmezett és aktív szereplõje kell legyen a mindennapoknak.

Pál Zoltán beszámolója.jpg

 A városi önkormányzat képviseletében dr. Sztantics Csaba jegyzõ szólt a tagokhoz, aki egyben megnyugtatta õket: jövõre sem számíthatnak több támogatásra. Az igaz, – mondta – hogy jelentõs uniós források nyílnak meg a régió, így e térség elõtt is, ám azok lehívásához nagyon komoly önrészt kell majd az önkormányzatnak biztosítani. Más megoldást kell tehát találni, – mondotta, hogy a helyi polgárõrök felszereltsége fokozatosan javuljon.

Szabó Zoltán tag javaslatot tett az egyesület névváltoztatására, amiben más egyesületek példáját követnék. Ezután Polgárõrség Szentes néven mûködnek, hiszen a javaslatot a jelenlévõk elfogadták. Zászló készíttetését is indítványozta, azonban abban maradtak, azt inkább kiérdemlik a várostól.
Kép és szöveg: dite 

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.