Pedagógusok az élet ütőerén

A Pedagógus nap alkalmából díszdiplomát vehetett át Dr. Gilicze Lászlóné sz. Várady Erzsébet /vas díszoklevél (gépírás-és gyorsírástanító)/ 1939-ben a szegedi Gyorsírás-, Gépírás- és Szépírástanítói Vizsgáló Bizottság előtt szerezte meg gépírás- és gyorsírástanítói oklevelét.

Ezt követően 5 évig a Szentesi Kétéves Női Kereskedelmi Szaktanfolyam, majd 1953-tól – 30 éven át – a Gépíró és Gyorsíró Iskola jogutódjánál a Boros Sámuel Közgazdasági Szakközépiskola gyors- és gépírás kirakatrendező tanára volt. 1977-ben Eredményes Munkájáért Dicséretet kapott az Oktatási Minisztertől, 1978-ban pedig az Országos Gyorsíró- és Gépíró Versenybizottság elismerésben részesítette, mert diákjai kiváló eredményeket értek el. Az 1980-as évektől megbízást kapott érettségi társelnöki kiküldetésre. Szegeden pedig gyorsírói vizsgaelnök volt néhányszor. 1983-ban vonult nyugdíjba, de ezután még óraadóként 1992-ig tovább dolgozott. Jogutód intézményként a Nyíregyházi Főiskola  dr. Gilicze Lászlónénak vas díszoklevelet adományozott.

Péli Pál /vas díszoklevél (tanító)/ 1946-ben szerezte meg népiskolai tanítói oklevelét a szegedi Római Katolikus Líceum és Népiskolai Tanítóképző Intézetben. Már ebben az évben a földeáki római katolikus általános iskolában kezdte el munkáját tanítóként és megválasztották helyettes kántornak is. Ezután tanított: Almáskamaráson, Dombegyházán, Apátfalva-Belső tanyasi iskolájában és 1957-től Makón, egészen 1991-ig nyugdíjazásáig. Közben 1968-tól 10 évig a Városi Művelődési Központ igazgatója volt. Az iskolai tanítás mellett oktatott zenét a városi zeneoktatói munkaközösségben, az általános iskolai énekkar vezetése mellett ifjúsági kórust is vezetett a József Attila Gimnáziumban és az Erdei Ferenc Szakközépiskolában. 1958-90-ig a Városi Művelődési Központ felnőtt kórusát vezette. Jogutód intézményként az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Péli Pálnak vas díszoklevelet adományozott.

Bakó Kálmánné sz. Oláh Veronika /gyémánt díszoklevél (tanító)/ 1951-ben szerezte meg tanítói oklevelét a Kisvárdai Állami Tanítónőképzőben. 1950/51-es tanévtől 1962-ig a Szentes Vekerháti Általános Iskolában,  ezt követő 4 évig a Felsőpárti, majd 9 évig a Kossuth Téri Általános Iskolában tanított, nyugdíjazásáig. Nyugdíjasként még 2 évig tovább tanított. Jogutód intézményként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kara Bakó Kálmánnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

Nagy Gyuláné sz. Fehér Ilona Mária /gyémánt oklevél (óvónő)/ 1951-ben szerezte meg óvónői oklevelét a szegedi Állami Tanítónőképző Intézet Dolgozók Óvónőképző Intézetében. Még ebben az évben elkezdett dolgozni a csongrádi Dohánysori Óvodában, ezután Öttömösre került. 1955-ben a Székesfehárvári Alapítványi Óvodában helyezkedett el. 1960-ban a szentesi Marx téri Óvodában dolgozott 1983-ig. Jogutód intézményként a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara Nagy Gyulánénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

Dr. Beliczay Tamásné sz. László Boglárka /arany díszoklevél (földrajz-biológia szakos tanár)/ 1961-ben a Szegedit Tudományegyetemen földrajz-biológia tanári szakos szerezte meg oklevelét. 1961-től a szentesi Közgazdasági Technikumban, ma Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskolában tanított. Minden évben osztályfőnöki teendőket is ellátott, szakköröket vezetett. Évekig a városi földrajzi munkaközösség vezetője volt, s a TIT keretében szakmai előadásokat is tartott. 1978-tól 85-ig az iskolában működő Levelező Tagozatot is irányította. Két évtizeden át érettségi elnöki teendőket is ellátott a megye középiskoláiban. A Phare-program keretében kidolgozta a biológia tanítás-tanulás tematikáját.  Tanítványai szép sikereket értek el országos tanulmányi versenyeken. 2003-ban Aranykatedra Emlékplakettet kapott. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara dr. Beliczay Tamásnénak arany díszoklevelet adományoz, melyet a tanévnyitó ünnepségen fog átvenni.

Dóczi Gáborné /arany díszoklevél (történelem-ének szakos tanár)/ 1961-ben a Szegedi Pedagógiai Főiskolán szerezte meg történelem-ének szakos általános iskolai tanári oklevelét. 1960-1995-ig a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított, 1975-90-ig igazgatói feladatot látott el. 1957-ben indult  ének-zene tagozat első tanévzáró hangversenyét 1965-ben tartották meg először. Vezetése alatt megújult az épület, fűtéskorszerűsítés történt, új résszel bővült az iskola, a tanulók számára ebédlőt alakítottak ki. A tárgyi feltételek javításán kívül a nevelőtestület pedagógiai munkáját is szervezte. Ekkor kezdődött a hagyományt teremtő rendezvények szervezése: pl. a Petőfi szavalóverseny, Igazgatása alatt az iskola bevezette a Zsolnai-programot, tantárgyi koncentrációs programot. Emlékezetesek még a tanulók számára szervezett nyári táborozások. Igazgatói munkássága elismeréseként Címzetes igazgatói címet kapott.  1990-95-ig, nyugdíjazásáig ének-zenét és történelmet tanított, tanítványai mindig nagy szeretettel fordultak hozzá.  Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Dóczi Gábornénak arany díszoklevelet adományozott.

Kováts Levente /arany díszoklevél (biológia-földrajz szakos általános iskolai tanári)/ 1961-ban szerezte meg a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán biológia-földrajz szakos általános iskolai tanári oklevelét. Első munkahelye a Szentes-berki külterületi (részben osztott) általános iskola volt. 1965-ben kérésére a Deák Ferenc Általános Iskolába helyezték át. Itt főleg gyakorlati foglalkozást és földrajzot tanított. 1980-ban az újonnan épült lakótelepi Hámán Kató Általános Iskolába kapott állást. Itt már csak technikát tanított nyugdíjazásáig 1999-ig, ezután még 2 évet tovább tanított. Néhány évig a városi technika munkaközösség vezetője is volt. Mindig igyekezett a gyerekek szabadidejét hasznosan megszervezni, ezért többféle technikai szakkört vezetett: modellező, rádió, rakéta, lövész, gokart, közlekedési. Számos tanulója országos megmérettetésen is kiváló eredményt ért el. A közlekedési nevelést szívügyének tekintette, ezért e munka elismeréseként 1998-ban az Országos Balesetmegelőzési Bizottság Ezüst Emlékplakettjét kapta meg. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Kováts Leventének arany díszoklevelet adományozott.

 

Vancsay Györgyné sz. Szabó Erzsébet /arany oklevél (általános iskolai tanítói)/ 1961-ben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét a szegedi Tanítónőképző Intézetben. Gyakorló évét 1960/61-ben Derekegyházi központi általános iskolában töltötte, diploma megszerzése után itt még 7 évet tanított, részben a hozzátartozó ördöngősi osztatlan iskolában 1-8. osztályos kisgyerekeket. 1968-tól 32 évig a nyugdíjazásáig a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanítóként dolgozott. Szívesen vett részt továbbképzéseken és az ott szerzett tapasztalatokat beépítette a tanítási óráiba. Mindenben naprakész, precíz, pontos volt. Az éneklő rajok, a névadó őrsök munkája nagy örömöt jelentett számára és apró tanítványainak. Osztályai gyakran léptek fel iskolai és városi műsorokon énekekkel, versekkel, zenés irodalmi összeállításokkal. Pedagógusmunkássága példaértékű a többi kolléga számára is. Jogutód intézményként a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara Vancsay Györgynének arany díszoklevelet adományozott.

Szemerédi Endréné sz. Fodor Irén /arany díszoklevél (általános iskolai tanító)/ 1961-ben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét a szegedi Tanítónőképző Intézetben. Gyakorló évét 1960/1961-ben Nagytőkén töltötte, majd a diploma megszerzése után még egy évet tanított az ottani általános iskolában. 1962-ben került Szentesre, ahol négy évig a Köztársaság téri Általános Iskolában tanítóként, majd 1966-1971-ig az Állami Nevelőotthon nevelőjeként dolgozott. 1971-től 29 évig, 2000-ben történő nyugdíjazásáig a Petőfi Sándor Általános Iskolában dolgozott. Az iskola halk szavú, mindig mosolygós „Irénke nénije” minden gyermek, kolléga, és szülő szemében egyaránt nagy népszerűségnek örvendett. Tanítási óráin a nyolcvanas években a Tolnai-módszert alkalmazta nagy sikerrel. Pályája során szívesen foglalkozott a „nehezen” kezelhető, „problémás” gyerekekkel és szüleikkel. Nevéhez fűződik a városi kézimunka-szakkör. Jogutód intézményként a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara Szemerédi Endrénének arany díszoklevelet adományozott.

Dr. Holecska Jánosné sz. Jandsó Klára Éva /arany oklevél (óvónő)/ 1961-ben szerezte meg oklevelét a szarvasi Felsőfokú óvónőképző Intézetben. 1 tanévet Orosházán dolgozott, majd 2 évig a szegvári Nevelőotthonban, mint óvónő, majd 7 évig nevelőként dolgozott ugyanitt, eközben 66-ban, levelező tagozaton elvégezte a Tanítóképző Főiskolát Jászberényben.  1971-ben került a Deák Ferenc Általános Iskolához és a 1980-ban megnyíló Hámán Kató Általános Iskolába tanított nyugdíjazásáig, 1996-ig. Az iskola szakszervezeti titkára volt hosszú éveken keresztül.  Jogutód intézményként a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara dr. Holecska Jánosnénak arany díszoklevelet adományoz, melyet a tanévnyitó ünnepségen fog átvenni.

Bandula Mihályné sz. Deák Mária /arany oklevél (óvónő)/ 1961-ben szerezte meg oklevelét a Soproni Felsőfokú Óvónőképző Intézetben. Az oklevél megszerzését követően 1 évig a Gyöngyösi, majd 7 évet az Apci Napköziotthonos Óvodában vezető óvónőként, ezt követően 1 évet a Hatvani Óvodában dolgozott. 1970-től 6 évig a Szentesi V. Számú, 1 évig a VI. Számú Napköziotthonos Óvodában vezetőóvónő volt, majd 17 éven keresztül a X. Számú Napköziotthonos Óvodában dolgozott nyugdíjazásáig, 1994-ig. A PREFER fejlettségvizsgáló rendszer kísérleti méréseiben részt vett, ezt követően rendszeresen alkalmazta az 5-6 éves gyermekek iskolaérettségének megállapításában. A gyermekvédelmi feladatok is lényeges részét képezték óvónői munkájának. Rendszeresen részt vett az óvónőképzős hallgatók gyakorlati oktatásában. Jogutód intézményként a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara Bandula Mihálynénak arany díszoklevelet adományozott.

Péteriné Dunda Mária Adrienn  (zenetanárnő) 1961-ben Ungváron, a Lvovi Állami Liszenko Zeneművészeti Főiskolán végzett, mint előadóművész, koncertmester, zenetanárnő.  1980-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola honosította oklevelét zongoraművészi és szakközépiskolai zongoratanári oklevéllé. 1960–1980-ig az ungvári Állami Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd 1980–1991-ig nyugdíjba vonulásáig a szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában zongora tanszakon tanított. Kisebb megszakításokkal ezt követően még 4 évet dolgozott. Munkája elismeréseként Szentes Város Önkormányzata Péteriné Dunda Mária Adriennek emléklapot adományozott.

A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás  Minisztere nyugdíjba vonulásuk alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérem  elismerést adományozott:

Perczel Olivérné – a Kertvárosi Óvoda Damjanich Utcai Tagóvodájának tagóvoda vezetője. 1971-ben kezdte óvónői pályáját képesítés nélküli óvónőként a Rákóczi Ferenc Utcai Óvodában.  Óvónői diplomáját 74-ben szerezte meg. 1983-tól 2 évig a Tóth József Utcai Óvoda tagóvoda vezetője volt. 85-től 5 évig a Ruhagyári óvoda vezetésére kapott megbízást. 90-től óvodapedagógusként dolgozott a körzet intézményeiben. 2008-tól ismét tagóvoda vezetői megbízást kapott a Damjanich Utcai óvoda vezetésére. Segítőkész, humánus emberi magatartásával nagyban hozzájárult a kollektíva szellemiségének kialakításához, az intézmény arculatának, hagyományainak megteremtéséhez. 40 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Dékány Gyuláné – a Kertvárosi Óvoda Köztársaság Utcai Tagóvodájának óvodapedagógusa 1972-ben végzett a szarvasi Óvónőképző Intézetben. Óvónői pályáját az Árpád Utcai Óvodában kezdte, majd 1974-től 10 évig vezető helyettesként dolgozott a Ruhagyári Óvodában. 1984-től 15 évig a Termál Óvoda vezetője volt.  Ezt követően a Köztársaság Utcai Óvoda nevelőtestületének elismert és meghatározó tagja lett. Pozitív életszemlélete, derűje hozzájárult az óvoda jó légkörének kialakításához. 39 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Kádár Mihályné– a Központi Óvoda Farkas Antal Utcai Tagóvodájának óvodapedagógusa. 1970-ben kezdte óvónői pályáját az akkor még Árpád Utcai Óvodában és munka mellett végezte el a Szarvasi Óvónőképzőt 1973. A diploma megszerzése után csoportvezető óvónőként dolgozott. 1980-tól vezető helyettesként, 1985-től tagóvoda-vezetőként felelősséggel irányította az óvodát 22 évig. Több alkalommal készített fel főiskolai hallgatókat leendő óvónői hivatásukra. Pedagógiai munkája tapasztalatait pályamunkákban írta meg, melyeket többször díjaztak. Publikációi jelentek meg számos szakmai lapban is Óvodai nevelésben, Köznevelésben. Pedagógiai munkája elismeréseként 1998-ban tanácsosi címet is kapott. 41 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Virágos Bálintné – a Központi Óvoda Szent Anna Utcai Tagóvodájának óvodapedagógusa. 1970-ben kezdte óvónői pályáját képesítés nélkül. Munka mellett végezte el a Szarvasi Óvónőképzőt 73-ban. 1971 óta a Szent Anna Utcai Óvoda munkatársi közösségének meghatározó egyénisége volt, mint csoportvezető óvodapedagógus. Munkáját tudatosság, pontosság és a gyermekszeretet jellemezte. 41 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Szépéné Balogh Szabó Katalin – a Deák Fernc Általános Iskola történelem szakos tanára. 1970-ben kezdte óvónői pályáját képesítés nélkül. Munka mellett végezte el a Szarvasi Óvónőképzőt 1973-ban. 1974-ben szerezte meg okleveles óvónői diplomáját és 1977-től 22 éven keresztül vezető óvónői megbízást kapott. Időközben, 1993-ban történelem szakos általános iskolai tanári diplomát szerzett és áthelyezéssel a Damjanich János Általános Iskolába került.  Hosszú éveken át osztályfőnökként irányította tanítványai munkáját, illetve munkaközösség-vezetőként segítette pedagógus kollégáit. 41 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Józsa Józsefné – a Petőfi Sándor Általános Iskola tanítója. 1973-ban szerezte meg a bajai Tanítóképző Intézetben általános iskolai tanítói oklevelét. 1 évig a Petőfi Sándor Általános Iskolában, ezt követően 8 évig a KISZ Bizottságon, majd 83-tól 28 éve, nyugdíjba vonulásáig ismét a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanít. Pedagógiai, szakmai felkészültsége kimagasló. Munkaközösség vezetőként összefogja az iskola tanítóinak a munkáját. Munkájával és saját magával szemben is igényes.  Pedagógiai munkája elismeréseként 1999-ben főtanácsosi címet is kapott. Közel 30 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

 Tariné Lantos Piroska – a Klauzál Gábor Általános Iskola testnevelés-földrajz szakos tanára. 1975-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán földrajz-testnevelés szakán végzett. 2 évig Fóton, majd 7 évig a Csongrádi Általános Iskolában tanított, ezt követően 27 éve a Klauzál Gábor Általános Iskola tanára. A városban az első diáksport egyesületet szervezte meg kollégáival. 1986-tól 5 évig testnevelés szaktanácsadó volt Szentes és térségében. 1996 után igazgatóhelyettes, majd 2000-től 10 évig igazgatói feladatokat látott el. Az intézmény jelentős pályázati tevékenységet folytatott, melynek kapcsán megújult az iskola módszertana, eszközállománya. Legnagyobb sikere az intézmény felújítási pályázat, melynek eredményeként az általános iskola kívül-belül megszépült. Pedagógiai munkája elismeréseként 1998-ban főtanácsosi címet, Diáksport Emlékérmet, 1999-ben Csongrád Megye Diáksportjáért Emlékplakettet is kapott.  36 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Labádi Lajosné– a Klauzál Gábor Általános Iskola matematika-fizika szakos tanára. 1977-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakán végzett. 7 évig az Általános Iskolai Diákotthon nevelőtanáraként, ezt követően 1984-től 27 éve a Klauzál Gábor Általános Iskola tanára. 1991-től igazgató-helyettesi feladatokat is ellát, a város pedagógiai munkájának szervezéséhez és színvonalának emeléséhez is hosszú éveken keresztül hozzájárult. Kollégái mindig számíthattak segítőkészségére, tapasztalataira. Pályázatok írásával gazdagította nemcsak az iskola, hanem a város anyagi erőforrásait is. Ezen tevékenységével hozzájárult a tanulók integrációs pedagógiai rendszerrel történő tanításához, mely elősegítette sok diák sikeres beilleszkedését a társadalomba. Pedagógiai munkája elismeréseként 1997-ben főtanácsosi címet kapott. 34 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Békefyné Kása Erzsébet– a Klauzál Gábor Általános Iskola biológia-földrajz szakos tanára. 1975-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológia-földrajz szakán végzett. 70-ben kezdett dolgozni 1 évig képesítés nélkül  az Külterületi Általános Iskolában, majd a diploma megszerzése után 1 évig Makón, 3 évig a szentesi Köztársaság Téri, ezt követően 2 évet a Csopaki, majd 3 évet a Hámán Kató Általános Iskolában napközis nevelőként dolgozott. 1984-től 27 éve a Klauzál Gábor Általános Iskola tanára. Diákönkormányzati vezetőként a tanulók életének szervezésében vállalt fontos szerepet. 1991 után a természettudományi munkaközösség vezetőjeként is tevékenykedett. Ebben az időszakban a Pollák Antal Szakközépiskolában is dolgozott óraadóként. A tehetséggondozásban is, de a felzárkóztatásban érintett gyermekekkel is foglalkozott. 36 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. 

 Csonkáné Szakács Zsuzsanna– a Koszta József Általános Iskola tanító és ének szakos tanára. 1972-ben kezdett el dolgozni a Berekháti Általános Iskolában képesítés nélkül, 1973-ban szerezte meg tanítói diplomáját a Bajai Tanítóképző Intézetben és 1981-ig, 9 évet ugyanitt dolgozott. 1976-ban a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola ének szakán végzett. Ezt követően 6 évig a Hámán Kató Általános Iskolában, majd 10 évig a tatabányai Általános Iskolában tanított. 1997-től  nyugdíjazásáig a Koszta József Általános Iskola aktív, nagy tapasztalatokkal rendelkező pedagógusa. Lelkesedése, kreatív ötletei színesítik az iskola életét. Módszerei, lelkesedése, széleskörű gyakorlati tapasztalatai nemcsak tanítványai hasznára szolgált, hanem támogató segítőkészsége a pályakezdők kezdeti nehézségeit is enyhítette tantárgycsoportos tanítással. 39 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Takács Lászlóné – a Koszta József Általános Iskola magyar-orosz szakos tanára. 1974-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakán végzett. 11 évig a Fábiánsebestyéni, majd 1985-től a Hámán Kató Általános Iskolában tanít. Energikus, meghatározó személyisége a tantestületnek. 88-tól 3 évig igazgató-helyettesi feladatokat is ellátott. 1999-től 10 éven keresztül a humán munkaközösség vezetője is volt. Magas színvonalon végzi a tehetségfejlesztő munkát, s az általános iskolai magyar és német tanítás olyan szaktekintélye, aki a napi tanári tevékenységén túl helyi-, regionális, megyei szinten végzett pedagógiai munkáján keresztül is elismertté vált szakmai körökben. Ő szerkesztette meg a Koszta József Általános Iskola Évkönyvét, a megújult honlapot, de tehetséges tanítványaival Diákújságot is szerkesztett. A niederndorfi testvériskolai kapcsolat kiépítésében, elmélyítésében hosszú évek óta fontos szerepet vállal. Pedagógiai munkája elismeréseként 1999-ben főtanácsosi címet kapott. 37 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Horváthné Dányi Katalin – a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont cselló szakos tanára. 1973-ban kezdett el dolgozni a szegedi Liszt Ferenc Zeneiskolában, ekkor még képesítés nélkül, majd 1974-ben szerezte meg a Szegedi Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zene- és Énektanárképző Főtanszakán alsófokú gordonka tanári végzettségét, ezután 1977-ig még ugyanitt tanított. Ezt követően immár 34 éve a Lajtha László Zeneiskolában tanít. Szakmai munkáját a pontosság, lelkiismeretesség és következetesség jellemezte. Szolfézs-előképző tanítást is vállalt, hogy a vonós hangszeresek, csellósok utánpótlása megfelelő legyen. Szakmai munkáját dicséri, hogy jó néhány tanítványát sikeresen készítette fel a zenei pályára, akik közül ma már többen végzett tanárok, művésztanárok. Az iskolában működő vonószenekar meghatározó tagja. Pedagógiai és közművelődési munkássága elismeréseként 1998-ban tanácsosi címet, majd 2001-ben Arany-katedra kitüntetést is kapott. 38 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Perczel Olivér – a Terney Béla Kollégium nevelőtanára. 1971-ben a Jászberényi Tanítóképző Intézetben szerezte meg tanítói diplomáját. A Berekháti Általános Iskolában kezdett el tanítani, majd 1973-tól 26 évig a Kajáni Általános Iskola tanítója, majd tanára lett. Az oktatási munka legnehezebb oldalát végzete, hisz összevont osztályokban tanított több, mint 10 évig. 1984-ben a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán földrajz szakát is elvégezte. Ezekben az években igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátott, majd  1986-tól 10 évig az igazgatója volt. Ezután visszatért első iskolájába, ahol 2007-ig környezetismeretet, földrajzot, biológiát és történelmet tanított osztályfőnöki teendői mellett. Nyugdíjazásáig a Terney Béla Kollégium nevelőtanáraként folytatta munkáját. A közösségirányítás mellett könyvtárvezetői feladatokat is ellátott. Igényesség, szakmai rátermettség jellemezte munkáját. 40 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. 

Dr. Demeter Attiláné – a Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola gyógypedagógusa. 1972-ben szerezte meg óvónői diplomáját, pedagógusi pályáját a szentesi Kisegítő Iskolában kezdte. 1974-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán gyógypedagógiai tanári diplomát kapott. 1979-től 7 évig a Farkas Antal Úttörőház igazgatójaként tevékenykedett. 1986-tól 21 évig a Kisegítő Iskola igazgatói teendőit látta el. Irányítása alatt valósult meg az intézmény gyermekotthonának átalakítása családias korszerű lakásotthonokká, valamint ekkor indult el az intézményben a speciális szakiskolai képzés. 1997-ben Pedagógiai Program szakértői vizsgát tett és így is tevékenykedett. 2007-től  logopédusként dolgozott az intézményben. 32 éves pedagógiai munkássága elismeréseként és nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Füredi Zsuzsanna – a Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola fejlesztőpedagógusa. 1972-ben kezdte meg munkáját, eleinte főként szentesi és budapesti egészségügyi intézményekben dolgozott, majd Szentesen a Bölcsődében vállalt munkát. 1987-ben szerezte meg általános iskolai tanítói diplomáját az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán.  1983-tól 17 éven keresztül több általános iskolában is tanított. 2000-ben szerezte meg drámapedagógia szakos diplomáját. 2000-től a Rigó Alajos Általános Iskola fejlesztőpedagógusa, de gyógytestnevelési foglalkozásokat is tartott a tanulóknak.  Az intézmény diákotthoni lakóiból gyermekszínjátszó csoportot szervezett, „Igazgyöngyök” drámacsoport néven, igen magas minősítést kaptak szakmai körökben. 2005-ben pszichológusi végzettséget is szerzett. Ebben az évben napközis nevelői feladatokat lát el az intézményben, valamint részt vett a kisgyermekek korai fejlesztésének és a tankötelezett korú súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő felkészítési feladatainak ellátásában. 28 éves pedagógiai munkássága elismeréseként és nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Lakos Ferencné – a Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola gyógypedagógusa. 1974-ben kezdte meg pedagógusi pályafutását a szentesi Farkas Mihály Utcai Nevelőotthonban kezdett,  mint nevelőtanár. 1979-ben elvégezte a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakát. 1996-tól dolgozik a Rigó Alajos Általános Iskola és Szakiskolában gyógypedagógus munkakörben. Többször kapott osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői megbízást, több éven keresztül a minőségirányítási csoport tagja is volt. Sokáig látott el munkavédelmi felelősi feladatokat is, bizonyítva ezzel is rátermettségét, sokszínűségét. Társastánc pedagógusi és gyermektánc-néptáncpedagógiai végzettséget is szerzett, így hosszú évek óta tanítja a táncot a gyermekeknek, fiataloknak. 37 éves pedagógiai munkássága elismeréseként és nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Rigó Tiborné – a Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola gyógypedagógusa. 1972-től 3 évig gyermekfelügyelőként dolgozott a tarhosi Gyógypedagógiai Intézetben. 1975-től napközis csoportvezető volt a jogelőd intézményükben. 1977-ben elvégezte a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia-logopédia szakát. Osztályfőnöki és logopédiai fejlesztő tevékenységet folytatott.  A Közalkalmazotti Tanács elnöki tisztségét is több éven keresztül ellátta. 38 éves pedagógiai munkássága elismeréseként és nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Antonjuk Éva – a Horváth Mihály Gimnázium tanára. 1976-ban szerzett diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának orosz nyelv és irodalom – francia nyelv és irodalom szakán. Tanári munkáját 1977-ben kezdte az Árpád Fejedelem Gimnáziumban, majd a szentesi Kossuth Téri Általános Iskolában, 1980-tól a Horváth Mihály Gimnáziumban tanít. Kiváló felkészültségű, nagy szakmai tudással és tapasztalattal rendelkezik. Munkájában igényes, tanítványait eredményesen készítette fel a felsőfokú tanulmányokra. A gimnáziumban hagyományosan működő idegen nyelvű színjátszásnak is pártfogója volt. 1998-tól koordinátori teendőket is ellátott a francia lektor mellett. 34 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából a pedagóguspálya lezárásaként, oktató-nevelő munkája elismeréseként kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. 

Majtényi András – a Horváth Mihály Gimnázium tanára. 1974-ban szerzett diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zene- és Énektanárképző Karán. Tanári munkáját 1974-ben kezdte az Állami Zeneiskolában, majd 1978-ban a Horváth Mihály Gimnázium tanára lett. 1997-ben elköltözött családjával Hódmezővásárhelyre, így 1 tanéven keresztül a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola tanára, majd igazgatója is lett, de utána visszajött Szentesre  a gimnáziumba tanítani. 1998-2003. között az Országos alapfokú művészetoktatás szakértőjeként közreműködött az alapfokú művészetoktatási intézmények szakmai ellenőrzésében. Tanár, osztályfőnök, énekkarvezető, zongorakísérő, a drámai munkaközösség tagja, a tagozat vezéralakja, rendkívül színes egyéniség. Az ének tanításában nagyon lelkiismeretes, megbízható alapos munkát végez. Tanítványai fesztiválokon, francia nyelvi énekversenyeken dobogós helyezéseket értek el. Kollégái, tanítványai tisztelik és szeretik. 37 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából a pedagóguspálya lezárásaként, oktató-nevelő munkája elismeréseként kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Brunner Ferencné – a Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola tanára. 1976-ban a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett földrajz-testnevelés szakos tanári képesítést. Első munkahelye a szolnoki Tisza-parti Gimnázium volt, majd 4 évet a kunsztmártoni Mátyás Király, majd 9 évet a Hámán Kató Általános Iskolában dolgozott. 1989-től a Kertészeti Szakképző Iskola tanára. Az iskolai tömegsport kört Ő szervezte meg. Szigora megmutatkozott az iskolai fegyelmi bizottság elnöki tevékenységében. Precizitása, pontossága hosszú éveken át megmutatkozott az iskola Minőségirányítási Körében végzett munkájában, az évet záró szakmai vizsgák jegyzői feladatainak ellátásában, illetve az évenkénti kompetencia mérés lebonyolításában. Az intézmény meghatározó egyénisége. 35 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Deákné Szarvas Anna – a Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola szakoktatója. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezte meg szakoktatói képesítését. Sok tanulócsoport az Ő keze alatt sajátította el a növényápolás speciális fogásait, útmutatásai nyomán láthatott rá a munkafolyamatok szervezésére. A vidéki gyakorlatok szűkülése után táborozási lehetőségeket szervezett. 31 éves pedagógiai munkássága elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. A 12/1998.(V.29.) Kt. számú rendelet alapján 2011. évi Pedagógusnap alkalmából kimagasló munkájuk elismeréseként az alábbi személyek kapnak kitüntetést:

Főtanácsosi címet kap: Geréné Dunaháti-Vas Márta. A Kertvárosi Óvoda óvodavezetőjeként elkötelezett a szakmai és munkáltatói feladatok végzésében.  Intézményvezetői munkájában az egységes pedagógiai arculat, minden tagóvodában a magas szintű munkavégzés, a szülőkkel való jó együttműködés és az óvodai dolgozók alkotó közösséggé alakulásának igénye jellemzi. Sok energiát fektet az irányítása alá tartozó intézmények kulturált, esztétikai megjelenésének  javítása érdekében, mind intézkedések terén, mind aktív kétkezi munkájával. 29 éve pontos, precíz munkát végez. Pedagógiai munkássága elismeréseként főtanácsosi címet kap.

Rácz Lászlóné. A Klauzál Gábor Általános Iskola pedagógusa hosszú évek óta végzi a tanítói munkáját, ifjúságvédelmi felelősként figyelemmel kíséri a diákok életét. Olyan rendszert valósított meg, mely lehetőséget teremt a szociális hátrányok kiküszöbölésére, de arra is módot ad, hogy a tanulók ne essenek ki az oktatási rendszerből, iskoláztatásuk révén képesek legyenek a szűkebb környezet hasznos tagjává válni. Munkáját 1996-ban Kiemelkedő Pedagógiai Munkájáért városi kitüntetéssel és 2004-ben tanácsosi címmel ismerték el. Pedagógiai munkássága elismeréseként főtanácsosi címet kap.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 251/2009.(XI.27.) Kt. számú határozatával megalapította a “Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért” elismerést, melyet 2011-ben a Művelődési és Oktatási Bizottság Takács Lászlónénak a Koszta József Általános Iskola tanárnőjének és Lőrincz Mónikának– a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola tanárnőjének ítélte oda.

Takács Lászlóné: Magas színvonalon végzi tehetségfejlesztő munkáját a Koszta József Általános Iskolában. Az általános iskolai magyar és német tanítás olyan szaktekintélye, aki a napi tanári munkáján túl helyi-, regionális, megyei szinten végzett pedagógiai munkáján keresztül is elismertté vált szakmai körökben. 1999-től 10 éven keresztül a humán munkaközösség vezetője is volt.  Szaktárgyaiért végzett munkája leginkább a diákjai továbbtanulási eredményességében mutatkozik meg, a középiskolákban is elismert tudásszinttel rendelkeznek. Innovatív munkájával élenjárt a tantestületben, szaktárgyi módszereiben már évek óta alkalmazza a csoportmunkát, a kompetencia fejlesztő módszereket, programcsomagokat. Az iskolai dokumentumok szerkesztésében is jelentős szerepet vállalt. Nagyon fontosnak tartja a tehetséggondozást, s ezzel összefüggésben az önképzést. Tanulói rendszeresen nyerik meg a városi-, területi-, megyei versenyeket, (pl.: területi magyar és német szépkiejtési, -helyesírási, -fordítási, prózamondó,  szavalóversenyeket), illetve előkelő helyen végeznek az országos megmérettetéseken is. Az intézmény humán oktatásának erősítését humán tagozattal, illetve nívócsoportok kialakításával segítette. Elismertsége a tantestületben tekintélyt teremtett. Kiváló szakismerettel, s kifogyhatatlan energiával bír. A “Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért”  kitüntetésben részesül.

Lőrincz Mónika: A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskolában matematikát és számítástechnikát tanít. A Gazdasági informatikus I. szakképesítés kompetencia alapú tananyagához tanulási útmutatókat írt, Matematikai számítások és Matematikai alkalmazások címmel. Ezeket a modulokat mind a levelező, mind a nappali tagozaton Ő tanítja. A matematika munkaközösség vezetőjeként sokat tett azért, hogy az iskolában a matematika tantárgy tanítását emelt szinten megvalósítsa, hiszen diákokat emelt szintű érettségire készít fel és az emelet szintű érettségi bizottságban évek óta vállal feladatokat. Különös figyelmet fordít a differenciált oktatás megvalósítására, ebben a témában több továbbképzést is elvégzett, mellyel az önfejlesztését végzi. Folyamatosan részt vesz szakirányú pályázatok írásában, megvalósításában. A HEFOP 3.1.3 pályázat projektvezetője, a benne vállalt modulok sikeres adaptálásában működik közre, a projekt végrehajtását irányítja. Részt vett a Sulirend projekt írásában és sikeres megvalósításában. Tanulói országos, megyei, nemzetközi középiskolai tanulmányi versenyeken előkelő eredményeket értek el. Munkáját pontosan, precízen, nagy szakértelemmel végzi. A “Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért”  kitüntetésben részesül.

„Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesülnek:

Perczel Olivérné 40 éve dolgozik óvodapedagógusként, többször volt tagóvoda vezető, 2008-tól a Kertvárosi Óvoda Damjanich Utcai Tagóvoda vezetője. A gyermekek szeretik, a szülők tisztelik óvónői magatartásáért. Derűs, nyugodt egyénisége kiegyensúlyozott légkört teremtett. Nyitott volt az új dolgok, új módszerek iránt. Emberi kapcsolataira az empátia, segítőkészség, türelem a jellemző. Óvónői tevékenysége elismerésre érdemes, követendő. A magas színvonalú óvodapedagógusi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

Gerébyné Szilágyi Edit 34 éve dolgozik óvodapedagógusként, jelenleg a Szent Anna Utcai Tagóvodában. Pályafutását a Farkas Antal Utcai Tagóvodában kezdte, itt 27 évig dolgozott, nagy elhivatottsággal és mély szakmai alázattal.  Az óvoda néphagyományőrző arculatának kialakításában jelentős szerepet vállalt. A Szent Anna Utcai Óvodában a környezeti nevelő munkájában is aktívan és lelkesen vesz részt. Évek óta kézműves foglalkozásokkal segíti a gyermekek fejlesztését, tehetséggondozását. Több évtizedes magas színvonalú munkájáért „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

Labádi Krisztina 10 éve a Deák Ferenc Általános Iskola tanítója. Tanítási óráin megkülönböztetett figyelmet fordít mind a tehetséges, mind pedig a sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatására. Nyitott, fogékony az új pedagógiai módszerek megismerésére, bevezetésére. Kiváló szervezői képessége eredményeként sikeres iskolai rendezvények, városi tanulmányi versenyek kerültek lebonyolításra. 2008-ban angol nyelv és irodalom szakos tanári diplomát is szerzett, így a jelenlegi osztályában és a 4. évfolyamon angol nyelvet is tanít. A szakmai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

Olaszné Vincze Gabriella 26 éve pedagógus, 24 éve pedig a Koszta József Általános Iskola kiváló tanítója. Szakmai tudása magas színvonalú, tanítványai nagyon jól felkészülten indulnak a felső tagozatba. Széles látókörű, az új módszerekre, megoldásokra nyitott. A matematika tanításában élen jár, diákjai eredményesek mind a városi, mind az országos versenyeken. Aktív, kreatív, az iskola érdekében sokat vállaló munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

Vida-Szűcs Zsuzsanna 11 éve tanít a Petőfi Sándor Általános Iskolában. Osztályában matematika műveltség területet tanít, illetve napközis foglalkozásokat tart. Nagy türelemmel, szeretettel bánik a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulókkal, fejleszti őket. Rendkívüli kézügyességgel rendelkezik, tanítványaival sok iskolai díszt készít, melyet felhasználnak az intézmény dekorálásában. Fogékony az új ismeretek befogadására. A szakmai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

Szabó Edit Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusa. Folyamatosan képzi magát. Tanítványai szívébe belopta magát, ezért szeretnek hozzá járni. Aktívan tatja a kapcsolatot az oktatási intézményekkel, szinte minden alkalommal hospitál a hozzá járó gyerekek óráin. A pedagógusokkal rendszeresen konzultál, mindig nyitott a megkeresésekre. Eddigi munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

Haller Andrea 22 éve a Kiss Bálint Református Általános Iskolában tanít osztálytanítóként és rajztanárként. Kreatív, innovatív személyiség, az iskola szezonális díszítését felvállalta és irányítja. Saját munkáival számtalan kiállításon szerepelt már. A szakmai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

Szűcs Klára A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvodában tanít. A tehetséggondozásban kimagasló eredményeket ért el tanítványaival, idejét, tudását a gyermekeknek szenteli. Az iskola szellemi-lelki arculatának kialakításában meghatározó szerepet tölt be. A szakmai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

Kocsmárné Vancsay Andrea 20 éve a Horváth Mihály Gimnázium földrajz-történelem szakos tanára. A biológia-földrajz-kémia munkaközösséget vezeti. Munkáját nagy hivatástudattal végzi. Következetes, céltudatos, egyenletesen magas színvonalú munkát végez. A szakmai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

Ivicz Julianna 26 éve dolgozik a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskolában   matematika-fizika-számítástechnika szakos tanárként. Évek óta vizsgaelnöki feladatot lát el számítógép-kezelő és számítástechnika szoftverüzemeltető szakmai vizsgákon. Munkáját a fegyelem és a megbízhatóság jellemzi mind a tanításban, mind a vezetői munkában. Több éve végzett nevelő-oktató munkája alapján „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

Szvetnyik Melinda 12 éve a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola, Szakiskolában magyar nyelvet és irodalmat tanít. A tantárgy kiváló színvonalú, lelkiismeretes oktatása mellett szívén viseli a Pollákos diákok humán érdeklődésének fenntartását, művészetekkel szembeni igényességük kialakítását. A szakmai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

Erdeiné Papp Éva 21 éve a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskolában magyar-történelem – társadalomismeretek tantárgyakat tanít. Az emelt szintű történelem érettségin vizsgabizottsági tag évek óta. A szakmai munkája elismeréseként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesül.

„Kiemelkedő közszolgálati munkájáért” kitüntetésben részesül:

Varga Péterné 23 éve dolgozik a Központi Óvoda Szent Anna Utcai Tagóvodájában szakképzett dajkaként. Munkáját folyamatos lelkesedéssel, felelősségtudattal, lelkiismeretesen végzi.

Szakszervezeti kitüntetések átadása. A kitüntetéseket átadja: Szobota Imréné a Pedagógusok Szakszervezetének Szentes Városi Bizottságának titkára. Eötvös József Emlékérem Arany fokozat kitüntetést kap:  Murvai Gáborné nyugdíjas tanárnő. Eötvös József Emlékérem Ezüst fokozat kitüntetést kap Józsa Józsefné a Petőfi Sándor Általános Iskola tanítónője, Labádi Lajosné a Klauzál Gábor Általános Iskola tanárnője, Nagyistókné Pudics Judit a Rigó Alapos Általános Iskola és Szakiskola gyógypedagógiai asszisztense. Eötvös József Emlékrem Bronz fokozat kitüntetést kap Török Lászlóné a Klauzál Gábor Általános Iskola tanítónője, Békefyné Kása Erzsébet a Klauzál Gábor Általános Iskola tanárnője, Nagyné Horváth Katalin a Petőfi Sándor Általános Iskola tanítónője, Lakos Ferencné a Rigó Alapos Általános Iskola és Szakiskola gyógypedagógusa, Csonkáné Szakács Zsuzsanna a Koszta József Általános Iskola tanítónője, Antonjuk Éva a Horváth Mihály Gimnázium tanárnője, Majtényi András a Horváth Mihály Gimnázium tanára.

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.