Kimagasló teljesítmény intézményfelújításban

2010 és 2011-ben az Európai Gazdasági Térség támogatásával 10 oktatási és szociális intézmény teljes energetikai modernizációja történik Szentesen. Régóta idõszerû külsõ és belsõ épület-felújításokra kerül sor a város több oktatási és szociális intézményében. Az érintett épületek mindegyikében a külsõ homlokzatok hõszigetelése és javítása, a külsõ nyílászárók cseréje, a födémek hõszigetelése már megvalósult.

Az épületek megjelenése mellett a mûszaki tulajdonságaik is hangsúlyossá válnak, miután a teljes épületgépészeti rendszerek felújítása, helyenként cseréje is megtörténik. Mindemellett a korszerûsítési tevékenységek jelentõsen hozzájárulnak a káros-anyag kibocsátások csökkentéséhez, mivel a 10 intézménybõl 8 teljes mértékben távfûtésre áll át. A városi távhõszolgáltatás pedig megújuló energia által, azaz termálvízre alapozott energiaforrás felhasználásával üzemel.
A 10 intézmény rekonstrukcióját a támogatók mintegy 600 millió forintnak megfelelõ összeggel támogatják, melyet a helyi önkormányzat sajáterõként a további szükséges 15 százaléknyi önrészszel egészít ki. A nagyszabású, a térségben egyedülálló projekt két esztendõ alatt valósul meg.

Fõzzünk  játszóteret!

Vonalkódok gyûjtésével és leadásával játszóteret nyerhet Szentes. Az eddig összegyûjtött Delikát 8 vonalkódok régiós sorsolásra lettek beküldve. Több mint 70 kg mennyiségnek megfelelõ, a termék csomagolásáról kivágott, vonalkódot küldtek a Polgármesteri Hivatalba a lakók, az intézmények és  különösen figyelemre méltó mennyiséget a szentesi bankok kollektívái.
Ezzel a verseny azonban még nem ért véget. Az országos sorsolás augusztusban lesz, ahol a legnagyobb mennyiséget beküldõ település nyerhet játszóteret. Várjuk továbbra is a Delikát 8 csomagolás vonalkódjait, amiket a Polgármesteri Hivatal portáján kihelyezett gyûjtõdobozba lehet elhelyezni.

Május 16-tól változások a szemétszállításban

Változás lesz a lakossági kommunális hulladékszállítás rendjében. Ennek legfõbb oka az, hogy a Hódmezõvásárhelyre történõ szállítás ésszerûsítéseket követel.
Kötelezõ feladat ellátásáról van szó, hiszen 1996-tól a családok feladata a hétköznapi szemét összegyûjtése, és az elszállítás érdekében annak megfelelõ formában történõ kihelyezése. Jelentõs változás lesz most a lakosság eddig megszokott mindennapi életében, ami az elsõ idõszakban a szokottnál is nagyobb megértést és alkalmazkodást igényel. A város számtalan helyén ki lettek függesztve azok a térképek, amelyek tájékoztatnak az új szemétszállítási idõpontokról. Ez a változás nem vonatkozik a zöld-, a fa- és a fém hulladékok elszállítására.
Fontos tudni azt is, hogy a külsõ területek szemét begyûjtési idõpontja keddrõl szerdára változik.

Júliustól változhat a parkolás rendje
 
A legutóbbi képviselõ testületi ülés foglakozott a parkolás rendjének tapasztalataival. Ennek következtében a ritkán használt parkoló helyek kikerülhetnek a parkoló övezetbõl ugyanúgy, mint a Munkácsi utcai leálló helyek.

A pontosított javaslat júliusra készül el. Változhat a díjazás is, lesz normál és kiemelt terület, fontos változás lesz az is, hogy a fizetõs parkolók közvetlen közelében, az ott székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ vállalkozások, a normál tarifájú helyeken ugyanazt a kedvezményt kaphatják, mint az ott lakók.
Fontos kényelmi elõrelépés lesz az is, hogy az év második felétõl mobiltelefonról is lehet parkoló jegyet váltani Szentesen.

Térfigyelõ kamerarendszer a biztonságért

A szentesi képviselõ testület döntött arról, hogy térfigyelõ kamerákat helyez el a lakosság biztonságának és biztonságérzetének érdekében. A kamerák közlekedési és bûnügyi szempontból is jelentõs helyekre kerülnek. A kiépülõ rendszer bõvíthetõ, és a rendszerhez csatlakozni kívánó vállalkozók egyeztethetnek a rendõrséggel.
A bõvítés költségeihez természeteses hozzá kell járuljanak az azt igénylõk. A kamerákkal továbbított képet a Rendõrség szakemberei folyamatosan figyelemmel fogják kísérni. Általános tapasztalat az, hogy ahol ilyen rendszerek mûködnek, csökken a bûncselekmények és a szabálysértések száma.

Támogatás a fiatal lányok egészségéért

A humán papilloma vírus (HPV) fertõzés a leggyakoribb vírusos eredetû, szexuális úton terjedõ betegség, mely felelõs a méhnyak- és egyéb rák kialakulásáért. A méhnyak-rák súlyos betegség, amely életveszélyes, késõn felfedezve egy éven belül a betegek fele meghal.
Szentes Város Önkormányzata 2011-ben a 13. életévüket betöltõ leánygyermekek részére a humán papilloma vírus által okozott méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök elleni négykomponensû védõoltást térítésmentesen biztosítja. A védõoltás beadására irányuló kérelemhez csatolni szükséges a szülõk beleegyezõ nyilatkozatát. A kérelmet a Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályára, a mindenkori szülõi tájékoztató levél mellékletét képezõ beleegyezõ nyilatkozaton feltüntetett határidõig kell két példányban, zárt borítékban beadni. A kérelmek elbírálása a szociálpolitikai osztályvezetõ hatáskörébe tartozik.
A védõoltásra  mint- egy 8 000 000 Ft-ot szavazott meg a testület, az érintett lányok száma eléri a 170 fõt.

Offenzív városmarketing tevékenység

Az elmúlt hónapokban több rangos városajánló és kapcsolatokat szélesítõ rendezvényen volt jelen Szentes városa. Ezek közé tartozott a 9. Gazdasági Szintér Kiállításon való részvétel is. A város új installációja osztatlan sikert aratott a Bonnal szomszédos testvérvárosban, Sankt Augustinban. Idegenforgalmi ajánlatainkat kiegészítették a Hungerit, a DélkerTész termékei és az Árpád borok. Kiemelt érdeklõdés kísérte a korosztályokra és érdeklõdési körökre bontott idegenforgalmi ajánlatokat. Nagy tetszést arattak a kóstolókkal tarkított termékbemutatók.
A Kiállítás alkalmával Szirbik Imre és Klaus Schumacher polgármester urak értékelték a kulturális és sportkapcsolatok alakulását, amelyekrõl kölcsönös megelégedéssel szóltak. Kemény dió feltörésébe kezd a két testvértelepülés a gazdasági ismeretek és kapcsolatok bõvítésére irányuló színtér megnyitásával. Az testvérvárosi együttmûködés újabb kihívása a városok vállalkozásainak bekapcsolása.
A kiállításon 76 kiállító jelent meg szolgáltatásaival és termékeivel. Szentes városának idegenforgalmi megjelenítése, a bemutatott lehetõségek és a termékek minõsége, segítették a tárgyalások elé kitûzött célok elérést.

Csorba Gyula
Szentesi Önkormányzat
sajtóreferens

Itt lehet hozzászólni !

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni.